Wat als mijn personeel de verzuimvoorschriften niet naleeft?

Mag ik mijn medewerker bij verzuim op staande voet ontslaan?
Je zieke medewerker blijkt niet thuis bij een controle door de arbodienst. Dat is niet de eerste keer en de maat is vol. Kun je hem nu op staande voet ontslaan?
Wat zijn verzuimvoorschriften?
Verzuimvoorschriften zijn regels die een werkgever hanteert over hoe hij handelt bij verzuim door bijvoorbeeld ziekte van een werknemer. De werknemer is op de hoogte van deze voorschriften. In de verzuimvoorschriften komen zaken aan bod zoals de bereikbaarheid tijdens verzuim en de documenten die een werknemer aan de werkgever moet overhandigen om bijvoorbeeld het recht op loon vast te stellen.
 
Naleving controlevoorschriften
Als werkgever ben je verplicht om bij ziekte het loon aan je werknemer door te betalen. Ook ben je verplicht om een reïntegratie van je werknemer op de werkvloer te faciliteren. Daar tegenover staat dat de werknemer verplicht is zich te houden aan redelijke verzuimvoorschriften, die je op papier hebt staan. Houdt je werknemer zich niet aan die voorschriften, dan mag je de uitbetaling van zijn loon uitstellen, totdat gebleken is dat hij echt ziek was. Het enkel en alleen overtreden van de controlevoorschriften is echter onvoldoende reden om hem op staande voet te ontslaan.
 
Ontslag toch mogelijk
Dit kan anders komen te liggen als de werknemer meerdere keren (in plaats van enkele keren) de controlevoorschriften heeft overtreden. Voorwaarde is wel dat je werknemer van die voorschriften op de hoogte is.
Heb je hem een aantal keren daarop aangesproken en hem duidelijk gemaakt dat zijn gedrag onacceptabel is binnen jouw bedrijf, dan kan dat er toe leiden dat je hem op staande voet kunt ontslaan. Dat ontslag moet hem dan wel in het vooruitzicht zijn gesteld toen je hem de laatste keer gewaarschuwd hebt.
 
Overleg met je jurist of advocaat
Aangezien het ontslag op staande voet een uiterste middel is, zijn rechters zeer terughoudend bij het goedkeuren van een ontslag op staande voet. Om die reden kun je beter even met een jurist of advocaat overleggen, voordat je tot het ontslag op staande voet overgaat.

Dossiers

Mijn medewerker is ziek, en nu?

Welke stappen moet je nemen als je personeel ziek is?
Je medewerker meldt zich ziek. Het eerste waar je aan denkt: hoe zorg ik dat hij zo snel mogelijk terugkomt? Maar bij verzuim komt veel meer kijken.

Werkgever onderschat dagje ziek van personeel

Kort verzuim omvat 15 procent van verzuimkosten
Kortdurend verzuim is goed voor 72 procent van de ziekmeldingen en 15 procent van de verzuimkosten. En het risico op langer durend verzuim is groot.

Hoe houd ik mijn bedrijf gezond?

Een gezond team maak je zelf: zes tips
Een gezond bedrijf met fitte, energieke medewerkers die amper verzuimen. Dat is natuurlijk wat iedere ondernemer het liefst wil. Het mooie: het is...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten