Uitbreiding BMKB-regeling

Aanvullende steun vanuit de overheid bij bedrijfsfinanciering
Wanneer je als ondernemer niet voldoende middelen hebt om bij de bank je financiering rond te krijgen, maar je bedrijfsperspectieven wel goed zijn, kan de bank aankloppen bij het Ministerie van Economische Zaken om garant voor je te staan: de BMKB.
De regeling BMKB is een instrument om de toegang tot bancair krediet te verbeteren voor MKB bedrijven door middel van een overheidsgarantie aan banken op verstrekt krediet aan MKB bedrijven. Onder bepaalde voorwaarden beschikt de BMKB naast het reguliere borgstellingskrediet over extra faciliteiten voor de volgende situaties:
 
  • Startende ondernemer (je bent een starter als je korter dan 3 jaar actief bent als ondernemer)
Maximale lening met het hogere borgstellingspercentage voor starters is € 266.667,-; De overheid staat voor 67,5% borg; Maximale looptijd is 6 jaar. Als de financiering bedoeld is voor een gebouw of schip, is de maximale looptijd 12 jaar; Aflossing geschiedt vanaf de eerste dag van het tweede kwartaal; In overleg met de bank is het mogelijk om de lening maximaal 3 jaar op te schorten.
Het is toegestaan naast een borgstelling voor starters ook een borgstelling voor gevestigde ondernemers te ontvangen, mocht de lening hoger zijn dan €266.667,-
  • Gevestigde ondernemer (je bent een gevestigde ondernemer als je langer dan 3 jaar actief bent)
Maximale lening is € 2,22 miljoen; De overheid staat voor 45% borg, waarbij het maximale bedrag € 1 miljoen is. Maximale looptijd is 6 jaar. Als de financiering bedoeld is voor een gebouw of schip, is de maximale looptijd 12 jaar; Aflossing geschiedt vanaf de eerste dag van het tweede kwartaal;
In overleg met de bank is het mogelijk om de lening maximaal 2 jaar op te schorten.
 
  • Technologische innovatie (hiervoor is een S&O-verklaring noodzakelijk)
Maximale lening waarover de overheid borg staat is € 2,22 miljoen; De overheid staat voor 60% borg; Maximale looptijd is 12 jaar; Aflossing geschiedt vanaf de eerste dag van het veertiende kwartaal; In overleg met de bank is het mogelijk om de lening maximaal 2 jaar op te schorten.
 
  • Bodemsanering (je hebt hiervoor een door een ingenieur opgesteld saneringsplan nodig. Dit plan moet goedgekeurd zijn door Gedeputeerde Staten) Maximale lening is € 1 miljoen; De overheid staat voor 90% borg; Maximale looptijd is 18 jaar; Aflossing geschiedt vanaf de eerste dag van het tweede kwartaal; In overleg met de bank is het mogelijk om de lening voor twee keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren.

Aanvragen bij AgentschapNL
Een bank kan ervoor kiezen om voor een deel van de financiering waarvoor geen onderpand kan worden gegeven, een borgstellingskrediet aan te vragen bij Agentschap NL (voorheen SenterNovem). Namens de overheid bieden zij een groot aantal regelingen en programma’s aan op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Agentschap NL beoordeelt de door de bank aangeleverde kredietaanvraag op onder andere de bedrijfsperspectieven. Indien Agentschap NL aangeeft dat de kredietaanvraag aan hun eisen voldoet, dan kan het Ministerie van Economische Zaken zich borgstellen. De bank beslist onder welke voorwaarden zij een krediet wil verlenen en of daarbij een borgstellingskrediet benodigd is van Agentschap NL. De onderneming hoeft zelf dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten.
 
 
 

Op zoek naar financiering? Gebruik hiervoor de menigte! Kijk op www.mkbcrowdfunding.nl voor meer informatie. 

 

Downloads

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten