Waarom en hoe houd ik een planningsgesprek?

Tips voor een goed verloop
Voer aan het begin van elk jaar een planningsgesprek met je medewerkers. Het vormt de basis voor het functionerings- en beoordelingsgesprek. Maar het is tevens een goed moment om de doelstellingen van je bedrijf op individuele medewerkers af te stemmen.
Zorg dat je niets vergeet tijdens een dergelijk gesprek
Klik hier
Download de checklist
Download gratis

Absolute must

Het planningsgesprek is misschien minder bekend, toch is het een absolute must voor elk organisatie. Het is hét moment waarop jij en je medewerker formeel met elkaar afspreken waar de medewerker dit jaar aan gaat voldoen. Welke taken, doelen, resultaten en competenties hij voor ogen heeft. Als ondernemer zorg je dat deze een afgeleide zijn van de bedrijfsdoelen.


Zo concreet mogelijk

Het is belangrijk om de verwachtingen zo concreet mogelijk vast te leggen. Dat kan volgens het veelgebruikte SMART-criterium. Afspraken zijn:
- Specifiek (duidelijk omschreven),
- Meetbaar (een te verwachten aantal)
- Acceptabel (voor beide partijen aanvaardbaar)
- Realistisch (zijn haalbaar)
- Tijdgebonden (binnen een bepaalde periode)
Alleen met SMART-geformuleerde afspraken kun je goede functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren.


Duidelijke en concrete afspraken

Veel werkzaamheden kunnen concreet worden benoemd. Met de SMART-methode spreek je bijvoorbeeld af dat je medewerker een gemiddelde tijd per klant mag besteden. Of een minimumaantal aanvragen/schades/werkbezoeken per maand zal doen. Let er op dat je wel realistisch blijft in de hoeveelheid te verwachten werk. Denk ook aan het formuleren van ontwikkeldoelen of het opdoen van ervaring. Voorbeelden hiervan zijn oriëntatie op een andere afdeling, het participeren in projecten of het volgen van een opleiding.


Een goed verloop

Een planningsgesprek moet het karakter van een dialoog hebben. Het is tweerichtingsverkeer. Toch zal jij het initiatief hebben voor en tijdens het gesprek. Een aantal tips voor een goed verloop:

  •  Kondig het planningsgesprek tijdig aan.
  •  Zowel jij als je medewerker moeten het gesprek voorbereiden, het liefst met hulp van een checklist voor het planningsgesprek 
  •  Maak duidelijk hoe dit gesprek zich verhoudt tot het functionerings- en beoordelingsgesprek
  •  Als uitgangspunt neem je allereerst de bedrijfsdoelen voor de komende periode. De afspraken die je met je medewerker overeenkomt,  moeten hiervan een afgeleide zijn. Bovendien moeten de verwachtingen passen bij de competentieprofielen.
  • Als het gaat om ontwikkeldoelen kun je afspraken maken over het behalen van vereiste vakdiploma’s en het tempo daarvan. Maar bijvoorbeeld ook over taakroulatie. 
  • Houd je aan gemaakte afspraken.

Afspraken vastleggen

Leg de afspraken vast op het planningsformulier. Probeer de lat niet te hoog te leggen. Wensen moeten wel haalbaar zijn. Dat werkt motiverender. Zorg aan het eind van het gesprek ook dat een vervolggesprek wordt ingepland. Dit is meestal het functioneringsgesprek.


Wanneer kies ik voor een cursus, training of opleiding?

Bepaal de opleidingsbehoefte van je medewerker
Omdat je onderneming steeds in ontwikkeling is, moet je voortdurend investeren in de kennis en vaardigheden van je medewerkers. Wanneer kies je voor...

Wat is competentiemanagement?

Een stappenplan voor de mkb-er
Competentiemanagement heeft als doel de competenties van je medewerkers verder te ontwikkelen. Zodat zij hun werk nog beter doen. En je bedrijf verder...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten