In gesprek met je zieke medewerker

Hoe voer ik een kort frequent verzuimgesprek?
Kort frequent verzuim is verantwoordelijk voor 15 procent van de verzuimkosten. Ga in gesprek met die medewerker die vaak met buikpijn naar huis gaat.
Kort frequent verzuim heeft een sterke gedragscomponent. Het is vaak voorspelbaar en te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat een leidinggevende het verzuimgedrag met de werknemer bespreekt. Zo wordt hij of zij bewust van het gedrag en de gevolgen hiervan.
 
Lastig
Het is niet makkelijk om een gesprek met je werknemer hierover aan te gaan, zeker als er privé gerelateerde zaken meespelen. Probeer toch in gesprek te gaan, want als het werkelijke probleem niet op tafel komt kan je er ook geen oplossing voor verzinnen. We geven je zes tips voor een goed gesprek:
 
1. Ken de feiten
Bestudeer de gegevens uit de verzuimanalyse. Hieruit is bijvoorbeeld af te leiden wie zich geregeld ziek meldt en extra aandacht nodig heeft. De meeste verzuimregistratiesystemen kunnen een verzuimrapport opstellen. Zo kun je trends ontdekken.
 
2. Achterhaal de werkelijke oorzaak
Bij kort frequent verzuim gaat het in de meeste gevallen om gebrek aan motivatie en psychische klachten. Ook als je werknemer zich ziek meldt met buikpijn, kunnen bovenstaande oorzaken aan de orde zijn. Stel daarom open vragen om de oorzaak te achterhalen en durf door te vragen. Stel je neutraal op, zodat je werknemer zich vrij voelt om eerlijk te antwoorden.
 
3. Maak de gevolgen van het verzuim duidelijk
Werknemers weten vaak niet wat voor gevolgen hun verzuimgedrag heeft. Ze realiseren niet dat hun leidinggevenden en directe collega’s er ook mee belast worden. Zij moeten immers het werk overnemen. Of werk blijft liggen, waardoor achterstand ontstaat. Maak de gevolgen hiervan duidelijk in het gesprek.
 
4. Laat hem of haar meedenken over een oplossing
Als leidinggevende heb je vaak de neiging om oplossingsgericht te werk te gaan. Bij verzuim is dit een valkuil. Om draagvlak te creëren voor een oplossing is het goed om de werknemer hierover mee te laten denken. Vraag in een gesprek wat hij of zij zelf denkt te kunnen doen aan het gedrag en of er hulp nodig is.
 
5. Maak duidelijke afspraken
Het is verstandig om afspraken te maken met de verzuimende werknemer en deze schriftelijk vast te leggen. Plan ook een vervolgafspraak in, waarin je de voortgang kunt bespreken en gemaakte afspraken eventueel kunt bijstellen.
 
6. Train leidinggevenden
Jij of je hr-afdeling kunnen misschien nog wel wat hulp gebruiken bij de aanpak van verzuim. Tijdens een training kun je leren hoe je verzuim kunt beperken en beheersen en leer je hoe je een verzuimgesprek kunt voeren. 
 

Bron: 365/ArboNed

 

Download nu het gratis whitepaper Eerste hulp bij verzuim verlagen


Dossiers

Mijn medewerker is ziek, en nu?

Welke stappen moet je nemen als je personeel ziek is?
Je medewerker meldt zich ziek. Het eerste waar je aan denkt: hoe zorg ik dat hij zo snel mogelijk terugkomt? Maar bij verzuim komt veel meer kijken.

Hoe verlaag ik mijn kosten voor verzuim?

Voorkom kort frequent verzuim: drie tips
Om te zorgen dat je medewerkers zo min mogelijk verzuimen, is het belangrijk dat ze in balans zijn. Dan zitten ze lekker in hun vel en kunnen ze...

Mijn medewerker is na eerder verzuim wéér ziek. Wat nu?

Risico op terugkeer ziekte groot bij kort frequent verzuim
Na een korte periode van ziekte, is je medewerker wéér ziek. Niet raar, uit onderzoek blijkt dat personeel met een verleden in kort frequent verzuim,...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten