De SWOT-analyse

Een overzicht van de Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen
SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, oftewel: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. Gebruik een SWOT-analyse bij het schrijven van je ondernemingsplan.
Startende ondernemer?
Klik hier
De eerste stappen naar een eigen onderneming!
Lees verder
Een ondernemingsplan schrijven?
Klik hier
Download het gratis whitepaper en volg de stappen!
Download

Wat heb je aan een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse verschaft inzicht over je interne en externe positie. Het is als het ware een samenvatting van je marktonderzoek, concurrentieanalyse en omgevingsanalyse. Door eens goed na te denken over je sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen, krijg je een goed beeld van je organisatie en zie je waar de verbeterpunten liggen. Ook kun je een SWOT-analyse uitvoeren over bepaalde projecten. Zo kun je een goed beargumenteerde afweging maken of je een plan doorzet of niet.
 

De Elementen

  • Strenghts De sterke punten van de organisatie
  • Weaknesses De zwakke punten van de organisatie
  • Opportunities De kansen voor de organisatie
  • Threats De bedreigingen voor de organisatie
De sterke en zwakke punten komen naar voren door een interne analyse en zijn dus altijd van toepassing op factoren binnen een onderneming. Bij een interne analyse kijk je bijvoorbeeld naar de organisatiestructuur, personeel, marketing, logistiek en de financiële situaties. Op sterktes en zwaktes heb je zelf invloed. 
Kansen en bedreigingen zijn van toepassing op de externe omgeving. Hierbij valt te denken aan kansen en bedreigingen bij afnemers, concurrentie en distributie of in de bedrijfstak. Ook kan nieuwe wet- en regelgeving zorgen voor een kans of bedreiging. Kansen die naar voren komen moeten worden benut. Bedreigingen moeten worden afgewend of geprobeerd om te zetten in een kans.
 

Stappenplan

1. Benoem sterkten en zwaktes
2. Benoem kansen en bedreigingen
3. Selecteer de belangrijkste SWOT-elementen
4. Stel de definitieve SWOT-analyse op
 

Vuistregels

Neem alleen bijzonderheden op die onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie, of die bepalend zijn voor de toekomstmogelijkheden. Een goede vuistregel is om maximaal drie elementen op te nemen in elke categorie. Kies de elementen die in de ogen van de klanten het belangrijkst of het meest onderscheidend zijn. Formuleer de elementen zo concreet mogelijk. Het is gebruikelijk de SWOT weer te geven als een matrix met vier vakken. 
 

Voorbeeld

Bekijk een voorbeeld van een SWOT analyse voor een exportproces.

Hoe doe ik marktonderzoek?

'Is daar wel een markt voor?'
Je hebt een goed idee voor een nieuw product of een nieuwe dienst. Natuurlijk ben je zelf helemaal overtuigd van het nut en de noodzaak ervan, maar is...

Downloads

 Infographic van het MKB in Cijfers
Deze infographic beschrijft het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf in beeld met het totaal aantal bedrijven in Nederland, verdeeld naar het aantal startende ondernemers, ZZP'ers en freelancers, het aantal exporterende bedrijven, verdeeld naar sector en aantallen medewerkers (FTE). 99% van het bedrijfsleven behoort tot het MKB met een omvang tot maximaal 250 medewerkers. Slechts 5% van de bedrijven in Nederland zijn groter dan 5 FTE. Van de starters is bijna 94% ZZP. Bronnen MKB Servicedesk, De Zaak, CBS, Kamer van Koophandel (Ondernemersplein), MKB-Nederland, VNO-NCW.

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten