Ontslagrecht en ontslagvergoeding

Ontslagrecht en ontslagvergoeding m.i.v 1-7-2015

Onderlinge afspraak werkgever - werknemer blijft mogelijk. Is echter alleen schriftelijk mogelijk met vaststellingsovereenkomst. Werknemer heeft bedenktijd van 14 dagen

Transitievergoeding i.p.v. ontslagvergoeding

Vergoeding aan vaste + tijdelijke werknemer (2 jaar of langer in dienst)

  • per dienstjaar (eerste 10 jr): 1/3 maandsalaris
  • per dienstjaar (> 10 jaar): 1/2 maandsalaris

Maximum: € 75.000 of jaarsalaris (wanneer hoger)
aftrekbaar voor werkgever: bijv. outplacement-kosten, scholing.

Dossiervorming

Wordt doorslaggevend bij bewijsvoering.

Duur ontslagprocedure

Houd rekening met wettelijke opzegtermijn.

Ontslagaanvragen 2008 - 2014

Na pieken in 2009-2010 en 2012-2013 ligt het aantal ontslagaanvragen weer bijna op het niveau van 2008.

  • Ontbindingsverzoeken
  • Ontslagaanvragen
  • Totaal