Nederlander slaat veel op in de cloud, maar betaalt minder

Online opslaan en werken slaat aan in EU

12 juni 2017 2 minuten

Nederlanders slaan gemiddeld vaker bestanden online op (in de cloud) dan internetgebruikers in de rest van Europa. Maar, zoals het Nederlanders betaamt, betalen ze juist minder voor online opslag in de cloud. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van Eurostat.

Nederland staat met 36 procent op de zesde plaats van cloudgebruik in de EU (gemiddeld 27 procent). Alleen in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Luxemburg en Zweden wordt er vaker van cloud-diensten gebruik gemaakt door internetgebruikers tussen de 16 en 74 jaar. 10 procent betaalt hiervoor, het EU-gemiddelde is 11 procent.

Jong en hoogopgeleid vaker in de cloud

Jongere internetgebruikers in Nederland (tot 25 jaar) gebruiken vaker een cloudservice dan 55-plussers: 51 tegen 20 procent. Het gebruik van cloud computing stijgt met het opleidingsniveau. Van de Nederlandse laagopgeleiden doet een kwart aan cloud computing, van de hoogopgeleiden 46 procent. Ook doen mannen dit met 39 procent vaker dan vrouwen (34 procent).

Foto’s in de cloud

In de EU wordt de cloud vooral gebruikt om foto’s op te slaan. Bijna een kwart van de Europese internetgebruikers doet dit. Nederland staat met 33 procent op de derde plaats. Daarnaast slaan internetgebruikers ook vooral tekstbestanden, spreadsheets en presentaties op in de cloud. Onder internetgebruikers in de EU is dit gemiddeld 15 procent, in Nederland 23 procent. Ook muziek, e-books of e-magazines en video’s, films of tv-programma’s worden opgeslagen in de cloud. Dit doet echt minder dan een op de vijf internetgebruikers in de EU.

Nederlander betaalt gemiddeld minder

Nederlanders betalen ongeveer even vaak voor clouddiensten als de gemiddelde internetters in de EU, al gebruiken de Nederlanders de cloud bovengemiddeld. 10 procent van de Nederlandse cloudgebruikers betaalt voor clouddiensten tegen gemiddeld 11 procent in de EU.

Bij clouddiensten kan men meestal tot een bepaalde limiet gratis gebruik maken van de cloud. Denen en Zweden betalen hier met 19 procent het vaakst voor. In deze landen wordt naar verhouding door veel meer internetters gebruik gemaakt van de cloud.

Van de cloudgebruikers in de EU gebruikt 59 procent deze service om bestanden op een server te zetten en deze te kunnen gebruiken vanaf verschillende apparaten. Net zoveel mensen gebruiken het om bestanden met anderen te delen. 55 procent gebruikt het als back-up om te voorkomen dat gegevens kwijtraken. 44 procent zit op de cloud vanwege de extra opslagruimte.

Bewustzijn, veiligheid, privacy

Bijna drie op de tien internetgebruikers in de EU kent cloud computing, terwijl ruim een kwart hier niet van op de hoogte is. De belangrijkste reden om niet aan cloud computing te doen, is het feit dat gebruikers gegevens opslaan op hun eigen apparaten of nauwelijks gegevens hoeven op te slaan.

Daarnaast zijn veiligheid en privacy ook een belangrijke reden om geen gebruik te maken van de cloud. Van de Nederlandse internetters zegt 24 procent zich zorgen te maken over veiligheid en privacy tegen 13 procent in de EU.

Bronnen: CBS / Eurostat