“Behandel je personeel zoals je klant.”

Willem Wouters - DWise

15 mei 2015

Overuren? Kantoortijden? Controle? Bij IT-organisatie DWise Applicaties in Schijndel werkt het anders dan bij het gros van de bedrijven. De programmeurs en webbouwers zitten niet elke dag van 9 tot 5 op kantoor. De werknemers gaan regelmatig onder werktijd naar het museum, het zwembad of het bos voor een bootcamp, paardrijdsessie of een goed gesprek. En dat levert ze persoonlijke ontwikkeling, laag ziekteverzuim en goede financiële resultaten op, vertelt eigenaar Willem Wouters.

Hoffelijk in plaats van hufterig

Bij DWise werken tien mensen in allerlei werkvormen. “Bij ons is er aandacht voor elkaar, de klant en onszelf. Het gaat erom dat mensen de tijd nemen nieuwe dingen te ervaren”, vertelt Willem. “Ik vind het mijn taak een werkomgeving te creëren waarin mensen zich vrij voelen. Er zijn bedrijven genoeg die hun klanten of personeel inperken en daar wil ik absoluut niet bij horen”, zegt hij. “KLM beschreef klanten ooit als self loading cargo. Als omzetgenerende units. Ongelooflijk! In de manier waarop ik omga met mijn medewerkers heb ik geen financieel uitgangspunt. Het is tegelijkertijd zo dat ik er een hoop euro’s mee bespaar. Dat is mooi meegenomen.”

Hoe doe je dat, vrijlaten?

Het klinkt mooi. Je personeel vrijlaten. Maar hoe doe je dat precies? Willem is om te beginnen mislukkingen gaan zien als lessen. “Mensen moeten fouten mogen maken! Ik wil bovendien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat gebeurt alleen als ze die ook krijgen. Ik heb geleerd mijn mensen te vertrouwen en niet te controleren. Aan straffen doe ik dan ook niet. Als mensen goed in hun vel zitten en ontspannen zijn, leveren ze beter werk af en zijn ze gemotiveerder om dat stapje extra te zetten. Straf maakt mensen een volgende keer bang om fouten te maken en bang om risico’s te nemen, en dat is het laatste wat ik wil.”

Flexibel of vast personeel?

Tot nu toe heeft Willem alleen gewerkt met medewerkers met contracten voor bepaalde tijd, oproepkrachten en stagiairs. In 2015 gaf hij voor het eerst twee mensen een contract voor onbepaalde tijd. “De risico’s van flexibel personeel beginnen te groot te worden”, legt hij uit. “Ik wil klanten continuïteit bieden en ik kan simpelweg niet meer alles zelf oplossen als er mensen wegvallen. Ik kan en wil mensen die hier nu een paar jaar werken, simpelweg niet meer missen. En ik wil ze ook vertrouwen geven door mijn intentie uit te spreken. Dat hoort ook bij ondernemen.”

Stagiairs betalen in ervaringen en kansen

Bij DWise is altijd minimaal één stagiair in dienst. Het opleiden van nieuwe mensen, zoals Willem het werken met een stagiair noemt, betekent ontwikkeling op alle fronten. “De student leert natuurlijk, maar ditzelfde geldt voor zijn begeleider en voor mezelf”, vertelt Willem. “Ik zie stagiairs als volwaardige medewerkers. Ze brengen nieuwe ideeën en een frisse blik en vragen net zoveel energie en aandacht als ieder ander. Onbegrijpelijk dat er te weinig stageplaatsen zijn tegenwoordig. Er is een tekort aan goede programmeurs, iedereen zit verlegen om starters. Dan moeten we als organisaties toch juist investeren in de opleiding van nieuwe programmeurs en onze verantwoordelijkheid nemen?”

Geen verzuimverzekering

Willem vertelt dat hij geen dure verzuimverzekering heeft. “Ziektekosten zijn nu eenmaal een ondernemersrisico”, zegt hij. “Natuurlijk heb ik voor de vaste mensen een basisverzekering, maar voor de oproepkrachten en stagiairs betaal ik geen premie. Zoals overal heeft er ook hier wel eens eens iemand een griepje of wat rust nodig, maar over het algemeen hebben we een laag ziekteverzuim. Mensen die zich verantwoordelijk voelen, willen uiteindelijk niet ziek zijn en doen er alles aan hun resultaten te behalen.”

Hoge lonen of lunchyoga?

Willem investeert liever in preventie van ziekteverzuim dan in een verzekering. Zo ziet hij het faciliteren van opleidingen ook als verzuimpreventie. Hij geeft zijn geld liever uit aan inhoudelijke en persoonlijke trainingen dan aan extreme loonsverhogingen en bonussen. “Aan ontwikkeling hebben ze meer”, vindt Willem. “En de werknemers zijn het hiermee eens!” Medewerkers van DWise hebben flexibele werktijden en zijn verplicht één van de vijf dagen niet op kantoor te zijn. “Zo leren ze hun eigen tijd in te delen en creatief te denken”, legt Willem uit. Een andere ‘arbeidsvoorwaarde’ bij DWise is de lunchyoga. “Met een groep mensen die er die dag tijd voor wil maken, volgen we eens per week een yogales. Dit alles maakt de geesten opgeruimd en de lichamen fit!”

Auteur

Femke Hellings