Subsidienieuws: Utrecht stimuleert domotica en zorg op afstand

15 december 2009 1 minuten

De provincie Utrecht stelt in totaal € 750.000 beschikbaar in het kader van de tijdelijke Subsidieregeling toekomst thuis (STTU2007). Op deze manier wil de provincie stimuleren dat mensen die zorg behoeven zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De regeling is een onderdeel van het programma Wel Thuis!

Subsidie wordt verleend voor innovatieve woon-zorgprojecten, die betrekking hebben op domotica en zorg op afstand. Een belangrijke voorwaarde waaraan projecten moeten voldoen is het 'screen to screen'-contact tussen de hulpverlener en de bewoner. Tevens moet het project worden ondersteund door de betreffende gemeente(n).

De hoogte van de subsidie is maximaal € 187.500 per project. Woningcorporaties en AWBZ-toegelaten zorgaanbieders kunnen tot en met 14 september 2007 een gezamenlijk projectplan indienen bij de provincie Utrecht.

Auteur

Onno Bieleman