Subsidienieuws: stagefonds voor verzorgenden en verpleegkundigen

15 december 2009 1 minuten

Er komt een stagefonds voor nieuwe werknemers in de zorgsector. Staatssecretaris Bussemaker wil met het stagefonds extra stageplekken creëren voor leerlingen in de zorgsector. Het fonds dient ook om de kwaliteit van stageplekken te waarborgen.

Er is een tekort aan goede stageplaatsen voor leerling-verzorgenden en -verpleegkundigen. Regionale Opleidingscentra kampen met wachtlijsten voor hun leerlingen. Zorginstellingen hebben op dit moment vaak te weinig geld en te weinig mogelijkheden om stagiaires goed te begeleiden. Het stagefonds moet aan deze problemen tegemoetkomen.

Het stagefonds is één van de middelen die het kabinet wil inzetten om nieuwe mensen te werven voor de zorgsector vanwege het dreigende tekort aan werknemers. De hoogte van het bedrag voor het stagefonds is nog niet bekend.

Auteur

Onno Bieleman