Minder subsidies en apart loket voor ondernemers

Minister Van der Hoeven: 'Make it simpel'

15 december 2009 1 minuten

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, wil minder subsidieregelingen en de Belastingdienst opdelen in verschillende loketten. Dit heeft ze na afloop van haar bezoek aan innovatieve starters en groeibedrijven in Zuid-Holland gezegd. Ze legde het bezoek af in het kader van de 100-dagen tour die ministers door het land maken.

Financiering

Van der Hoeven zet het mes in de bestaande subsidieregelingen. Volgens de minister maken subsidies ondernemers lui en moet zakendoen vooral worden gefinancierd door investeerders. "We moeten van subsidies naar kredieten", aldus de minister. "De markt moet hier voor zorgen." Het is wel de bedoeling dat de overheid ondernemers bijft ondersteunen bij de financiering van hun bedrijf, bijvoorbeeld door garant te staan voor de aflossing ervan door middel van de BBMKB-regeling.

Subsidies

De huidige subsidieregelingen wil de minister meer afstemmen op de levensfase van de onderneming, zoals start, doorstart, werkgever, doorgroei, en internationalisering. Van der Hoeven: "We moeten ons altijd afvragen waar in de levensfase de knelpunten zitten. Ieder knelpunt kijrgt zijn eigen regeling." Dit betekent echter niet dat er meer regelingen komen. De minister wil juist het aantal regelingen terugbrengen en kijken of het mogelijk is regelingen te bundelen.

Loketten

Ook wil de minister onderzoeken of het mogelijk is bij de Belastingdienst verschillende loketten te openen. Volgens haar moet het niet zo zijn dat een startende ondernemer 12 verschillende instanties af moet om een bedrijf op te richten. "Ik pleit voor alle ondernemersinformatie achter één deur", aldus Van der Hoeven. "Je moet ongelijke gevallen niet gelijk behandelen. Er is een verschil tussen grote en kleine bedrijven."

Bron: Sprout