Zwaar weer op komst voor Turkse economie

Column van Marc Guillet | 'Leuk geprobeerd al die peptalk'

31 augustus 2015 3 minuten

Hoe stelliger iemand ontkent dat er een probleem is, hoe minder ik hem/haar geloof. Dat gebeurde een paar dagen geleden toen de Turkse minister van Economische Zaken, Nihat Zeybekci, een soort bezweringsformule uitsprak. “Sommigen beweren dat we afstevenen op een economische crisis. Maar er komt geen crisis. In godsnaam, vertrouw me op mijn woord”, zo beklemtoonde hij.

Hij wees op de fiscale discipline van de overheid. Met een tekort van slechts 1,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zou Turkije op dit moment een voorbeeldig EU-lid kunnen zijn. Bovendien is het eigen vermogen van de Turkse banken gemiddeld hoger dan dat van de banken in Europa. “En onze export zal vanaf deze maand weer beginnen te groeien”, zo probeerde de minister zichzelf en zijn toehoorders moed in te spreken.

Een andere taal

Leuk geprobeerd al die peptalk om de groeiende onrust weg te nemen en de markten te kalmeren. Het leidt nergens toe. Turkse ondernemers, economen en buitenlandse investeerders spreken een andere taal. En de cijfers wijzen er op dat de Turkse economie de wind tegen heeft en afstevent op zwaar weer.

Rising tiger

Ja, van 2002 tot 2011 produceerde Turkije prachtige groeicijfers. Gemiddeld nam het bbp met 5,3 procent toe. Met een uitschieter naar boven van 11 procent in het eerste kwartaal van 2011. In dat kwartaal was Turkije de snelste groeier ter wereld, en liet het zelfs China met 9,6 procent achter zich. Het bevestigde volgens de Wall Street Journal Turkije’s status als de ‘rising tiger’ van Eurazië.

Premier Erdogan

Het jaar 2011 was tevens het keerpunt. Zowel economisch als politiek. De AK partij van premier Erdogan kreeg bij de parlementsverkiezingen in de zomer van dat jaar het vertrouwen van niet minder dan 49,8 procent van de kiezers. Bij de verkiezingen van afgelopen juni keerde 9 procent van de kiezers de AKP de rug toe en verloor de regeringspartij de meerderheid in het parlement.

Dat hing onder meer samen met het achteruitkachelen van de Turkse economie. De afgelopen drie jaar groeide het bbp met maar 2,4 procent. En het zou me verbazen als dat percentage dit jaar gehaald wordt.

Verlies

De export is in de eerste zeven maanden van dit jaar met 9 procent gezakt. De toerismesector verwacht over heel 2015 een verlies van ruim 10 procent. Het vertrouwen van de consumenten is gezakt tot het laagste punt sinds 2009. De buitenlandse investeringen lopen terug. De Turkse lira verloor de afgelopen twaalf maanden al 34 procent aan waarde ten opzichte van de dollar.

Externe risicofactoren nemen toe. De aantrekkende groei in de eurozone, Turkije’s belangrijkste handelspartner, blijft namelijk fragiel en het eind van de crises in Syrië, Irak en Rusland is voorlopig niet in zicht. China kampt met de laagste groei sinds 1990. Bovendien zit er dit jaar een renteverhoging in de Verenigde Staten aan te komen, die vooral Turkije, met zijn grote tekort op de lopende rekening, hard kan treffen.

Politiek de grootste risicofactor

Politieke stabiliteit was een van de belangrijke pluspunten voor de Turkse economie. Maar nu is ‘de politiek de grootste risicofactor geworden’, aldus Hakan Güldag, hoofdredacteur van de financiële krant Dünya. Door het voortduren van de politieke polarisatie, nieuwe verkiezingen op 1 november, en het op de lange baan schuiven van structurele hervormingen om de Turkse economie een nieuwe schwung te geven, is dit jaar – net als 2013 en 2014 – al een verloren jaar.

Marc Guillet is onder andere auteur van de Business Guide Turkije.

Auteur

Marc Guillet