Subsidienieuws: meer ondersteuning voor investeerders in startende ondernemingen bepleit

15 december 2009 1 minuten

Investeerders die in het beginstadium in bedrijven investeren moeten blijvend belastingvrijstelling krijgen. Hiervoor pleit de Expertgroep KMO Financiering in een rapport dat aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken is aangeboden. De commissie onderzocht de financieringskloof waar Nederlandse mkb-ondernemingen mee te maken hebben.

Het eind 2006 ingediende wetsvoorstel, dat de deelnemingsvrijstelling voor venture capitalists verruimd tot een periode van drie jaar nadat het aandelenbelang onder de 5% is gezakt, moet worden uitgebreid. Ze moet tevens gaan gelden voor informele investeerders, omdat zij in de beginfase de grootste risico’s dragen. Tevens zou de deelnemingsvrijstelling blijvend moeten gaan gelden, omdat de naar verwachting beperkte belastingderving ruimschoots opweegt tegen de positieve effecten op de werkgelegenheid en het aantal starters.

Naast fiscale maatregelen om starters te helpen moet ook de ondernemerscultuur in Nederland versterkt worden, al in de vroegste fase van het onderwijs. Er moet volgens de commissie een klimaat ontstaan waarin ondernemers zich veilig voelen om meer ambitie te tonen en meer risico's te nemen.

Daarnaast moet de informatie waarover banken, risicokapitaalverschaffers en accountants beschikken, gecombineerd worden. Banken bekijken kredietaanvragen op harde waarden, terwijl een accountant die met mkb’ers werkt ook de zachtere waarden als sociale vaardigheden en type ondernemer meekrijgt. Een combinatie van deze informatie levert een betere risicobeoordeling op.

Het rapport is te vinden op: http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=151613&rid=151612

Auteur

Onno Bieleman