Een zieke werknemer, wat nu?

Een no-risk polis biedt uitkomst

05 november 2015

Per 2015 zijn de bepalingen uit de WAO geschrapt. Maar wat betekent dat voor jou als een medewerker ziek wordt? Waar kun je dan nog op terugvallen om hoge onkosten door een zieke werknemer te voorkomen?

Checklist ziekteverzuim

Amber

In 1995 was er de wet Amber (Afschaffing Malus en Bevordering bij Re-integratie). In 2006 zijn de regelingen in deze wet overgegaan in onder meer de WAO (Wet arbeidsongeschiktheid) en de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Wat was er in de WAO geregeld?

Arbeidsongeschikten met een WAO-uitkering hadden in een aantal gevallen recht op een verkorte wachttijd, waarna ze aanspraak konden maken op een hogere WAO-uitkering. Zo hoefde jij als werkgever minder lang de loonkosten door te betalen.

Van WAO naar WIA

Werknemers die voor 1 januari 2006 ziek werden en daardoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt werden, hadden recht op een WAO-uitkering. Per 1 januari verviel de WAO-uitkering. Mensen met een bestaande WAO-uitkering behielden deze. Werknemers die na 1 januari 2006 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakten, krijgen een WIA-uitkering.

Gevolgen voor jou

Heb je een werknemer in dienst of neem je iemand in dienst met een WAO-uitkering, dan loop je het risico dat je voortaan geconfronteerd wordt met een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Dit geldt bijvoorbeeld als een werknemer die minder dan 45 procent arbeidsongeschikt was aanvullende gezondheidsklachten krijgt, waardoor hij voor een hoger percentage arbeidsongeschikt wordt, maar nog steeds minder dan 45 procent.

Wil je na 104 weken afscheid nemen van deze werknemer, dan kan dat lastig zijn. Per 1 juli 2015 heb je namelijk een herplaatsingsplicht. Je moet dan aantonen dat de zieke werknemer niet herplaatst kan worden binnen het bedrijf.

Tip: proefplaatsing en no-risk polis!

Overweeg je iemand aan te nemen met een arbeidshandicap of ziekte, kan deze werknemer moeilijk aan werk komen en weet je niet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan hij een proefplaatsing krijgen vanuit het UWV. De werknemer werkt dan twee maanden bij jou met behoud van zijn uitkering. je hoeft hem geen loon te betalen. Deze periode is net zolang als de maximale proeftijd bij begin van een dienstverband. En meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is.

Wil je de werknemer na zijn proeftijd aannemen, vraag dan of hij recht heeft op een Ziektewet-uitkering van UWV. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van een zieke werknemer. Deze regeling wordt de no-riskpolis genoemd. De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Wordt je werknemer ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt het UWV voor maximaal twee jaar de Ziektewet-uitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70 en 100 procent van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70 procent van het dagloon.

Meer weten?

Kijk voor deze en meer informatie over het in dienst hebben of nemen van werknemers met een arbeidshandicap of ziekte op UWV.

Liever persoonlijk advies over subsidies en andere kortingen waar jij gebruik van kunt maken? Dan is een financieel adviesbureau wellicht de oplossing. Recura is zo’n adviesbureau.