Zorgverzekering: wat verandert er in 2016?

Tijd om over te stappen? | Hoofdpunten zorgverzekeringen 2016

23 november 2015 3 minuten

Weet jij al hoeveel je precies kwijt bent aan zorgverzekeringen in 2016? Voor jezelf en je werknemers is het handig je zorgbijdrage vast te stellen. Wellicht is het zelfs voordeliger om nu nog over te stappen. Waar moet je op letten? De hoofdpunten op een rij.

Zorgverzekering verplicht

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet je als inwoner van Nederland een basisverzekering afsluiten. De verplichte zorgverzekering bestaat uit twee delen: de zogenoemde nominale premie aan een zorgverzekeraar en de inkomensafhankelijke bijdrage aan de Belastingdienst. Wat voor de één een relatief laag bedrag is, kan voor de ander met een lager inkomen relatief hoog zijn. Daarom betaal je ook een deel naar financiële draagkracht.

Afhankelijk van inkomen

Als ondernemer betaal jij in 2016 6,75 procent van het jaarsalaris van je werknemer aan de Belastingdienst. Dit is het inkomensafhankelijke deel voor iemand die in loondienst is. Er geldt echter wel een salarisgrens, waarschijnlijk is dat 52.557 euro in 2016.

Je eigen inkomensafhankelijke bijdrage loopt via de aanslag Zorgverzekeringswet (Zvw). Nadat je aangifte hebt gedaan voor de inkomstenbelasting ontvang je de aanslag Zvw.

De premie die je betaalt aan de zorgverzekeraar (nominale premie) kun je op sommige onderdelen zelf meebepalen. Over de inkomensafhankelijke bijdrage heb je niets te zeggen of te kiezen. Iedere verzekerde met een belastbaar inkomen moet een inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

Zorgtoeslag

Om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen, bestaat de zorgtoeslag. Als ondernemer kan je inkomen fluctueren. Je kunt achteraf de zorgtoeslag aanvragen, dus met terugwerkende kracht. Je krijgt hiervoor ruim de tijd, zo kun je bijvoorbeeld nog zorgtoeslag voor 2015 aanvragen tot 1 september 2016.

Aanslag Zorgverzekeringswet

Als ondernemer betaal je zelf de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage, zonder dat een werkgever of andere instantie dit voor zijn rekening neemt. Het percentage van de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage voor zelfstandigen is iets lager dan die 6,75 procent voor werknemers: in 2016 is dat 5,5 procent. Dit is een verhoging ten opzichte van 2015, toen was het 4,85 procent). De inkomensgrens is hierbij voor 2016 nog niet helemaal zeker, waarschijnlijk 52.557 euro.

Let op: ben je gepensioneerd en verdien je bovenop AOW en aanvullend pensioen nog andere, zelfstandig verworven inkomsten? Die tellen ook mee voor de 5,5 procent, wat achteraf op aanslag moet worden betaald.

Eens per jaar wisselen

Wanneer je als verzekerde niet tevreden bent, kun je eens per jaar van zorgverzekering wisselen. Hoe? Dit lees je in het whitepaper De juiste zorgverzekering. Hierdoor blijven zorgaanbieders én verzekeraars geprikkeld om zo goed mogelijk met de middelen om te gaan. Zorgverzekeraars zijn private ondernemingen en ze moeten zich aan strenge regels houden. De markt is niet helemaal vrijgelaten, zoals dat bijvoorbeeld wel in de telefoniemarkt is. De overheid regelt nog steeds een aantal zaken:

  • Bepalen van de precieze pakketinhoud van de verplichte basisverzekering, wat wordt er wel en wat wordt er niet gedekt?

  • Bewaken van de toegankelijkheid tot zorg, van de kwaliteit van de zorg, en het bevorderen van concurrentie in de ‘zorgmarkt’.

  • Handhaven van het verbod voor zorgverzekeraars om in de basiszorgverzekering ‘risicoselectie’ toe te passen. Weigeren van ouderen en zieke(re)n mag niet, evenmin als aan deze mensen een extra hoge premie vragen.

  • Bewaken van het financiële kader van de zorguitgaven, om ongewenste kostenstijgingen tegen te gaan.

Veranderingen 2016

De belangrijkste veranderingen in 2016 rond zorgverzekeringen, zijn:

  • Bescheiden verhoging van premies voor de basisverzekering.

  • De premies worden alleen gecommuniceerd als ‘normale’ premies. Vanaf-prijzen worden niet meer genoemd.

  • Wettelijk verplichte eigen risico met tien euro omhoog: 385 euro. Ter info: Bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico, net zomin als kraamzorg en verloskunde. Ook de zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar valt buiten het eigen risico.

  • Zorgtoeslag voor mensen met lagere inkomens: de laagste inkomens zullen in 2016 ongeveer 6 euro meer per maand aan toeslag krijgen.

  • Verminderde zorgtoeslag voor mensen van 65 jaar of ouder: kans dat zorgtoeslag minder wordt of zelfs helemaal vervalt bij een eigen vermogen boven een bepaalde grens. De extra vrijstelling van vermogen voor wie recht heeft op AOW vervalt namelijk per 1 januari 2016.

De juiste zorgverzekering

Meer over het zoeken en vinden van een passende zorgverzekering lees je in het gratis whitepaper De juiste zorgverzekering.