De meest gestelde ondernemersvragen van 2015

Veel onduidelijkheid door nieuwe Wet Werk en Zekerheid

16 februari 2016

Maar liefst 32 procent van alle vragen die ondernemers dit jaar aan ons stelden ging over arbeidsrecht. De Wet Werk en Zekerheid is in werking getreden, en zoals vaker bij nieuwe wetten zorgde dat voor een hoop verwarring en onduidelijkheid. Andere populaire onderwerpen waren contractuele vraagstukken, algemene voorwaarden en de boekhouding.

De top 5 van meest gestelde vragen van 2015 is:

1. Waar moet ik rekening mee houden bij het aanbieden van een flexibel arbeidscontract (nulurencontract / min-maxcontract)?

De regels voor tijdelijke contracten zijn in 2015 veranderd. Dat heeft gevolgen voor de contracten van jouw tijdelijke werknemers. Een overzicht van alle veranderingen.

2. Moet ik in mijn specifieke ontslagsituatie een transitievergoeding betalen?

De ontslagvergoeding is sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding. Als je een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. De precieze voorwaarden, uitzonderingen en hoogte van de transitievergoeding vind je in dit artikel.

3. Mijn bedrijf maakt dit jaar een verlies. Kan ik dan nog wel gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een belastingfaciliteit (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) voor ondernemingen, die investeren in bedrijfsmiddelen. Komen deze investeringen boven een bepaald bedrag, dan kan onder bepaalde voorwaarden gebruik worden gemaakt van de KIA bij de aangifte. Daarmee wordt de winst verlaagd of het verlies vergroot. Dus ook bij een verlies kan gebruik worden gemaakt van de  kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

4. Ik wil mijn medewerker ontslaan, maar hij is ziek. Wat kan ik doen en waar moet ik rekening mee houden?

Je mag een werknemer nooit ontslaan omdat hij ziek is. Als jij een andere legitieme reden voor ontslag hebt, is ziekte echter ook geen argument om een werknemer in dienst te moeten houden. 

5. Er is een rekening-courant verhouding tussen de vennootschap en een DGA. Hoe kan ik deze rekening-courant afboeken?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft meestal een rekening-courantschuld met zijn vennootschap. Het terugbrengen van die schuld kan op verschillende manieren, waarbij de meest eenvoudige zijn;

  1. terugbetaling aan de vennootschap;

  2. het uitkeren van dividend;

  3. terugbetalen van kapitaal.

Met name bij punt 2 en 3 is er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. 

Zit jij ook met deze of andere vragen, bel dan 088-6520050.