Deze herfst weer leuke ‘beslismomentjes’!

Column Ernst Verrijk | Earnest

07 oktober 2016 3 minuten

“Ik wens je veel personeel.” Die oude verwensing is weer erg actueel dit najaar. Er valt namelijk weer wat te beslissen voor werkgevers. En dat gaat vanzelfsprekend niet over de eenvoudigste zaken.

Zo moet je als werkgever vòòr 1 oktober beslissen of je vanaf 2017 zelf al je zieke en arbeidsongeschikte mensen doorbetaalt, of dat je dit risico voor iedereen bij het UWV onderbrengt. Je moet dus kiezen voor al je mensen, inclusief tijdelijke en oproepkrachten. Ga je voor iedereen zelf betalen, of ga je ze allemaal bij het UWV onderbrengen. Kies je niet, dan kies je ook. Je gaat dan met alle mensen terug naar het publieke stelsel, en je moet daar minstens drie jaar blijven. Nou ja, het hoeft niet, maar als je eerder terug wilt naar de private verzekeraars, kost dat een smak geld. Boete. 

Ben je al privaat verzekerd voor de vaste mensen? Dan mag je ook later beslissen. Maar dat vindt de verzekeraar waarschijnlijk niet zo leuk, dus beslis toch maar vòòr 1 oktober. Of neem eerst contact op met de verzekeraar. Nee, met de onafhankelijk financieel adviseur, roept die. Misschien heb je wel een goede HR-vrouw of –man? Weer een beslismomentje. Stap je met al je personeel uit het publieke stelsel, dan krijg je een leuke bonus van de staat: al het personeel dat nu al ziek, zwak en misselijk is, of dat voor 1 januari 2017 wordt, kan achterblijven bij het UWV. Ook de tijdelijke mensen. 

Inhouden op het loon? Volmacht!

Dit is al een verrassing voor de MKB’er, maar de staat heeft er nog meer. Je hebt misschien één of twee mensen op de loonlijst die wat minder goed met hun geld kunnen omgaan. Of ze hebben schulden waarvoor ze met je een betalingsregeling hebben getroffen. Of een curator heeft dat gedaan met een loonbeslag. Kortom, je betaalt rechtstreeks de huur, de zorgpremie of de aflossing schuld of hypotheek van het netto-loon voor die mensen. Daar moet je vanaf 1 januari 2017 erg mee oppassen. Het laatste onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) komt dan in werking. Inhouden mag alleen nog met een volmacht. Het ministerie van Sociale Zaken heeft een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in voorbereiding die deze voorwaarde stelt. Werkgevers die doorgaan met inhouden zonder volmacht van de werknemer, maken zich dan schuldig aan onderbetaling. Hierop staan stevige boetes. De Inspectie SZW kan het bedrijf zelfs stilleggen. 

Gestold wantrouwen

Het is nu overigens nog altijd niet helemaal zeker of de AMvB over de volmacht er komt. Want het is een leuke achterdeur voor louche ondernemers die teveel willen inhouden voor huisvesting, zorgverzekeringen en andere premies op het loon van niets vermoedende buitenlanders die hier helemaal niets van snappen. En dat vermindert volgens de vakbonden de loonheffing. Volgens mij hebben we daar de Inspectie voor, maar die komt nu al handen, oren en ogen te kort. 

Gestold wantrouwen, noemen ze die op elkaar gestapelde regels ook wel. Hè, kunnen we elkaar niet een klein beetje meer vertrouwen? Of moeten we allemaal maar zzp’er worden? Kijk jij die overeenkomsten ook nog maar even na. Contracteer indien nodig nog maar wat ‘echte’ zelfstandigen, dan kan jij (en zij) de risico’s beter spreiden. De freelancers kunnen zich meer gedragen als echte ondernemers door te werken voor meerdere opdrachtgevers. En jij hebt als opdrachtgever te maken met echte leveranciers. Die lopen misschien wel iets harder voor je. Net zoals jij doet voor jouw klanten. 

Ik wens je inderdaad veel personeel de komende tijd…

Earnest.

Auteur

Ernst Verrijk