De prijs van je product gaat omlaag, of je wilt of niet…

Column Gert-Jan van de Sanden | Anticipeer nu op veranderingen

27 oktober 2016 2 minuten

Op zondag 9 oktober heb ik in Amsterdam een debat bijgewoond over economie en groeimodellen. Een panel, bestaande uit Barbara Baarsma (Rabobank), Harold Goddijn (TomTom), Michaël van Stralen (MKB Nederland), Sadet Karabulut (SP) en Frank Kalshoven (Argumentenfabriek), boog zich over de toekomst van Nederland: hoe kunnen we anticiperen op de veranderende economie?

Het was een levendige discussie, waar met name aandacht voor het midden- en kleinbedrijf centraal stond. Alle sprekers waren het er over eens dat we momenteel in een soort van transitie zitten; er gaat dus veel veranderen…

Anticiperen

Veel van deze veranderingen hebben reeds plaatsgevonden of zijn al gaande. Denk aan alle ontwikkelingen die door internet hebben plaatsgevonden. Retailketens en detaillisten ondervinden dat dagelijks en zullen telkens hun verdienmodel aan moeten gaan passen. Tal van sectoren hebben dat ondervonden of zullen dat gaan ervaren. Anticiperen is dus het credo, dat heb ik zelf inmiddels ook ondervonden.

Binnen dit kader triggerde mij een opmerking van Michaël van Stralen van MKB-Nederland, waar niemand van het gezelschap nader op in ging. Hij betoogde dat ‘alles steeds goedkoper wordt’. Door de voortdurend evoluerende technologie worden producten en diensten steeds goedkoper en… soms zelfs overbodig. Dit terugredenerend naar wat simpele materiële zaken en vormen van dienstverlening zette mij aan het denken.

Door productie in goedkopere landen is bijvoorbeeld kleding en schoeisel stukken goedkoper geworden. Door verkoop via internet is het nóg goedkoper geworden… Refererend naar mijn eigen oorspronkelijke product (reclame dienstverlening) zie ik een duidelijke parallel. Veel van mijn klanten zijn zelf gaan ontwerpen en printen hun flyers ook zelf uit… (Of het daarmee beter is geworden is natuurlijk een andere vraag.)

Denk eens aan de 3D printers die nu in opkomst zijn. Er wordt al gesproken over printen van voedsel, gebruiksvoorwerpen en zelfs tanden en botten. Bij publieksbrede inzet van deze nieuwe techniek (en wie durf te beweren dat dit niet gaat gebeuren?) heeft dit ongetwijfeld zijn invloed op de prijs van voedsel, een bloemenvaas of zelfs kronen en kunstheupen. Totaal ander voorbeeld: de salarissen van piloten, die door de stevig dalende vliegticketprijzen ook onder druk staan…

Ander voorbeeld: de enorme groei van de ‘deeleconomie’

En redeneer zo maar eens door naar je eigen product of dienst. Durf daarbij - buiten de kaders van het huidige - lijnrecht in de toekomst te denken. Betaalt jouw klant van morgen nog steeds de prijs die je vandaag hanteert?

Auteur

Gert-Jan van de Sanden