Subsidienieuws: Bedrijfsfonds voor de Pers steunt twee onderzoeken

15 december 2009 1 minuten

Het Bedrijfsfonds voor de Pers (BVDP) gaat twee onderzoeken financieel ondersteunen.

Het BVDP verleent het Kenniscentrum GOC een subsidie van € 129.380 voor een onderzoek naar mediacompetenties. Kenniscentrum GOC heeft, namens de samenwerkende brancheorganisaties Centrum voor Merk en Communicatie (CMC), Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) en Nederlands Uitgevers Verbond (NUV), een plan van aanpak ontwikkeld om te komen tot een adequate competentieontwikkeling van personeel van de betrokken branches.

Het plan bestaat uit drie fases, te weten: onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Het project moet uiteindelijk leiden tot nieuwe opleidingen, diploma’s en HRM-instrumenten voor de bedrijfstak.

Het tweede onderzoek betreft de aard en toekomst van de kwaliteitsjournalistiek door twee redacteuren van NRC Handelsblad en de Volkskrant. Ze ontvangen een subsidie van € 6750. Het onderzoeksproject bestaat uit drie gedeelten: literatuurstudie (grotendeels afgerond), interviews met uitgevers en hoofdredacteuren in binnen- en buitenland en een inhoudsanalyse. Het onderzoek moet resulteren in een boek dat begin 2008 moet verschijnen en dat niet alleen interessant is voor de beroepsgroep, maar ook voor andere geïnteresseerden en een functie kan vervullen in het hoger onderwijs.

Auteur

Onno Bieleman