“Een brief op de mat...”

Column Jan Willem van Hunnik | Eagle TradeVision

17 november 2017

Onderstaande brief werd ontvangen door de eigenaar van een innovatief en groeiend productiebedrijf in de fijnmechanische industrie. In eerste instantie was hij positief verrast, gelet op het voorstel.Zo'n brief had hij nog nooit eerder ontvangen...

"Betreft: mogelijkheid tot strategische samenwerking.

Geachte heer,

Hoogachtend, enz."

Strategische samenwerking? De ondernemer was helemaal niet bezig met samenwerking met andere spelers in de branche. Hij was juist druk doende met de aanschaf en financiering van een aantal nieuwe machines en het werven van personeel, om aan de toenemende vraag uit Duitsland te kunnen voldoen... Ondanks de drukte en waan van de dag, heeft er een zeer geanimeerd gesprek plaatsgevonden. Het werd hem al snel duidelijk dat het ging om de exclusieve en volledige overname van de aandelen van zijn bedrijf tegen een toch wel aantrekkelijk bod, zwart-op- wit. En 'boter-bij- de-vis'; qua geld, bij de overdracht van de aandelen.

Van het één kwam het ander. Er kwamen vragen vanwege 'nader onderzoek' over het productieproces, producten, klanten, financiën en personeel. Het kostte hem bijzonder veel tijd, intern overleg met zijn managementleden (en nachtrust) en hij was al zo druk. Hij bedacht zich, dat hij er eigenlijk niet op was voorbereid! En ondanks de getekende geheimhoudingsverklaring, het initiële bod, wat steun van zijn accountant, realiseerde hij zich bovendien, dat er na enige maanden nog niets definitief was beklonken. De koper zag zogenaamd steeds meer vermeende 'risico's, onzekerheden en bijkomende kosten' na de overname. Het bod werd naar omlaag bijgesteld. Tevens had de koper een waslijst aan garanties opgesteld en er werd een earn-out constructie voor de uitbetaling van zijn geld opgenomen in de Intentieverklaring.

Niks 'boter-bij- de-vis'

Er ontstond irritatie. Zijn onderhandelingspositie was verslechterd. Moest hij wel doorgaan met deze koper? Het vertrouwen was weg. Wat te doen? Hij kon er gelukkig nog makkelijk van af zonder repercussies. Uiteindelijk heeft hij besloten de deal niet door te zetten met deze partij, ondanks alle moeite, onrust, kosten en overdracht van informatie.

Gemiste kans of niet? Hij heeft er van geleerd dat een verkoop goed moet worden voorbereid met externe en gespecialiseerde adviseur(s), dat je er zelf klaar voor moet zijn en dat het verkoopproces complexer is dan hij dacht. Goede zaken gewenst.

Auteur

Jan Willem van Hunnik