Doe jij zaken met middelbare school Engels?

Column Anneke Panella-Drijver | Improve Your Business English

10 november 2017

Nederlanders staan erom bekend dat ze een goede beheersing van de Engelse taal hebben. Tot op zekere hoogte is dit absoluut waar, aangezien Nederlanders hun gehele middelbare schoolcarrière Engels moeten volgen.

Daarnaast implementeren ook steeds meer basisscholen het vak Engels, waardoor kinderen al van jongs af aan bezig zijn met de taal. Dit betekent echter niet dat elke leerling automatisch goed is in Engels. Bovendien is het niveau waarop de taal wordt gegeven niet hoog genoeg om je later mee te redden in de internationale zakenwereld. Ik zal kort toelichten wat het middelbare school Engels op dit gebied mist. 

Te weinig aandacht voor spreken en luisteren in het Engels

Engels wordt gegeven met het doel kinderen vier verschillende componenten te leren beheersen: lezen, spreken, luisteren en schrijven. Waar een leerling het lezen en schrijven vaak goed onder de knie heeft door veel oefening blijft de beheersing van het luisteren maar vooral spreken achter. In de les wordt er aandacht gegeven aan luisteren en spreken door Engelse documentaires en radioprogramma’s te beluisteren en rollenspellen uit te voeren waarbij de leerlingen Engels spreken. Tijdens de les wordt er echter nog vaak Nederlands gesproken door de docent, wat betekent dat de leerling ook in het Nederlands reageert. Op deze manier wordt de student niet gedwongen op een alledaagse basis te luisteren naar Engels en het te spreken.

Te weinig aandacht aan onderwerpen uit de business sector

Het is logisch dat studenten bij het leren van Engels beginnen met de makkelijkere onderwerpen. Zo kunnen ze aan het eind van de middelbare school vaak met gemak de weg vragen of wijzen, een restaurant of café aanbevelen of uitleggen waar ze vandaan komen. Onderwerpen die echter niet of te weinig worden besproken, ook niet in latere stadia van het leerproces, hebben te maken met gespecialiseerde sectoren zoals business en de economische wereld. Deze sectoren kennen vaak lastigere begrippen dan het standaard Engels. Daarnaast kan er gecompliceerde zinsbouw gebruikt worden en wordt het Engels bovendien veel meer en op een hoger niveau gebruikt.

In de ‘echte wereld’ is er geen tijd voor voorbereiding

Wanneer een leerling de opdracht krijgt een debat te voeren of een presentatie te geven, krijgen ze hier ver van tevoren informatie over. Ze bereiden de opdracht uitvoerend voor en staan voor de klas met een spiekbriefje in de hand waarop elke zin die ze zeggen uitgeschreven staat (er zijn uitzonderingen, natuurlijk). Helaas werkt het niet zo in de echte wereld. Wat als je in een vergadering onverwacht je standpunt moet verdedigen omdat iemand er niet in gelooft of het niet begrijpt? Wat als je ingewikkelde vragen moet beantwoorden na afloop van je presentatie? Dan heb je niet langer de tijd om je voor te bereiden en moet je spontaan en zelfverzekerd in het Engels kunnen reageren. Wanneer dit niet wordt geleerd op de middelbare school zal dit later voor problemen zorgen.

Als Nederland internationaal wil groeien en hierbij haar reputatie als goed Engels sprekend land hoog wil houden zal er iets moeten veranderen. Het slimste hierbij is de problemen bij de ‘roots’ aan te pakken en dat betekent dat we vroeg moeten beginnen: op de middelbare school. Het is goed dat er al zoveel en zo vroeg aandacht wordt gegeven aan de Engelse taal op school, belangrijker is dat we dit verbeteren naarmate de tijd vordert en we steeds internationaler worden. Laat leerlingen meer Engels spreken en ga sneller over op de lastigere onderwerpen. In sommige scholen wordt er tweetalig onderwijs gegeven waarbij de student elk vak in het Engels gegeven krijgt. Zo leert een student het Engels beheersen in verschillende vakgebieden. Hierdoor ontstaat weer het probleem dat de Nederlandse taal te weinig aandacht krijgt. Een goede balans is ook op school noodzakelijk.

Auteur

Anneke Panella-Drijver