Welke aansprakelijkheden kun je verzekeren als zzp’er?

Zes risico’s waartegen je je als zzp’er zeker wil indekken

02 mei 2018

Geen enkele zzp’er wil een schadeclaim aan zijn of haar broek. Toch kan er iets gebeuren tijdens je werkzaamheden waardoor jij verantwoordelijk bent voor de ontstane kosten. Als je dit uit eigen zak moet betalen, kan dit flink in de papieren lopen. Een optie is dan om je te verzekeren voor aansprakelijkheid. Dit zijn de zes soorten aansprakelijkheid, waar je als zzp’er tegen kunt verzekeren.

1. Zakelijke en particuliere aansprakelijkheid: de basis

Vrijwel iedereen is bekend met de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Die verzekering dekt je in tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die jij of je kinderen aanrichten. Deze particuliere verzekering dekt echter niet in tegen zakelijke risico’s, je kunt er dus geen zakelijke claims mee dekken. Hoewel zakelijk en privé bij zzp’ers geregeld door elkaar lopen, is een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering ook nodig. De materiële schade en de letselschade waarvoor jij als zelfstandig ondernemer aansprakelijk bent, kan worden vergoed met zo’n aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB verzekering). Deze is niet verplicht, al zullen veel opdrachtgevers wel degelijk van je verlangen dat je er een hebt afgesloten. Voor de meeste zzp’ers is deze basisverzekering afdoende, omdat hun grootste risico het risico op materiële schade en schade aan personen betreft.

2. Beroepsaansprakelijkheid

Een andere aansprakelijkheidsverzekering is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). De BAV heb je nodig voor vermogensschade die je als vakman of vakvrouw aanricht. Denk bijvoorbeeld aan verkeerde adviezen die je aan je cliënt geeft, of denk aan nalatigheid. Een bedrijf dat hierdoor verlies lijdt, kan een schadeclaim tegen je indienen. Dit geldt onder andere voor consultants, advocaten en andere professionals in de zakelijke dienstverlening. Maar het kan ook gelden over medische professionals, zoals tandartsen of fysiotherapeuten. In sommige beroepen is het verzekeren tegen aansprakelijkheid zelfs verplicht. Accountants, bankiers, maar ook architecten zijn daartoe verplicht, volgens de Wet financieel toezicht (Wft). De reden is de vermogensschade die hun adviezen kunnen voortbrengen. Als jouw beroep extra risico’s met zich meebrengt, dan heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

3. Milieuschade

Er zijn zaken die de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet dekken. Een typisch voorbeeld daarvan is milieuschade. Daarbij is het verleidelijk te denken aan industriële ondernemingen met grote productielocaties. Maar ook sommige zzp’ers lopen het risico aansprakelijk gesteld te worden voor milieuschade. Denk aan ondernemers die voor hun beroep schoonmaakmiddelen gebruiken, of een pand hebben waar brand milieuschade zou kunnen veroorzaken. Met een milieuschadeverzekering kun je je beschermen tegen de kosten van eventuele milieuschade.

4. Productaansprakelijkheid

Ben je een zzp’er die producten verkoopt? Dan kun je aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door je product. Zolang jij verantwoordelijk bent voor deze producten, loop je dat risico. Zelfs als je de producten alleen verkoopt, kun je aansprakelijk worden gesteld. Dit is het geval als je producten van buiten Europa importeert. Hierbij word jij als de producent beschouwd. Daar kun je je met aanvullende dekking tegen verzekeren.

5. Werkgeversaansprakelijkheid

Als zzp’er denk je niet aan werkgeversaansprakelijkheid. Zodra je besluit je eerste personeelslid aan te nemen, is een dekking voor je werkgeversaansprakelijkheid nodig. Die dekt je voor schade die iemand oploopt tijdens werkzaamheden voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld door bedrijfsongevallen of ziektes die voorkomen als gevolg van het soort werk dat je doet. Ook ongevallen in het verkeer van werknemers die te voet of op de fiets reizen. Dit risico heeft niet alleen betrekking op je eigen personeel, maar ook op andere personen die je inleent en onder je aansturing werken. Dus ook andere zzp’ers.

6. Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen

Veroorzaakt jouw medewerker onder werktijd een verkeersongeluk? Denk dan aan een dekking voor de aansprakelijkheid van ongevallen die ze namens jouw bedrijf kunnen veroorzaken. Daarvoor bestaat de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurder Motorrijtuigen (WABM). Heb je zo’n verzekering? Dan maakt het niet uit hoe het ongeluk gebeurt: met een bedrijfsauto, heftruck, privéauto van de medewerker, of fiets. Zelfs als je medewerker lopend onderweg is, ben je gedekt voor aansprakelijkheid in het verkeer.