Gunstige toekomst voor aanpasbare producten

Zes succesfactoren voor positief oordeel consument

15 december 2009 1 minuten

Aanpasbare producten, oftewel producten die worden gefabriceerd volgens de wensen van de klant, hebben de toekomst. Dat stelt Ronald Heikens, afgestudeerd op het onderwerp customized procuten aan de Universiteit van Amsterdam.

Klanten van de Postbank konden bijvoorbeeld hun eigen unieke Postbankpas ontwerpen, en via internet kunnen producten van onder meer Dell en Nike worden aangepast.

Succesfactoren

Volgens Heikens zijn er zes succesfactoren voor een positief oordeel van de consument over een aanpasbaar product. Ten eerste de perceptie van kwaliteit van het product, ten tweede de perceptie van kwaliteit van de gebruikte onlineproductconfigurator, ten derde de mate van een positieve houding tegenover het concept van aanpasbare producten, ten vierde de perceptie van risico en onzekerheid tijdens de aanschaf, ten vijfde de perceptie van moeite tijdens de aanschaf en ten zesde de transparantheid van product, prijs en aanbieder.

Meerprijs

Uit Heikens onderzoek blijkt dat 94% van de respondenten reeds een online aanpasbaar product had gekocht, en 86% vond het een goede ervaring. De prijs van het aanpasbare product had niet of nauwelijks invloed op de uiteindelijke perceptie van de consument. 50% van de respondenten geeft aan bereid te zijn een meerprijs te betalen als een product tijdens de aankoopfase kan worden aangepast.

Meer weten

Wil je meer weten over het innoveren van producten? Lees dan dit artikel.

Bron: Informatie