Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Drie manieren om de waarde van je onderneming te bepalen
Hoeveel is een bedrijf eigenlijk waard? Deze vraag is onder meer belangrijk als je wilt verkopen of een bedrijf wilt overnemen. Er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen.
Ontdek hoe je je vermogen kan beleggen voor later
Klik hier
Krijg toegang tot de gratis pensioengids
Lees verder
Gratis - ‘Een Pensioenplan in 15 Minuten’
Klik hier
Zorg voor voldoende vermogen voor later
Lees verder
Op sommige momenten is het zinvol om de waarde van je bedrijf te bepalen. Denk aan een aan- of verkoop van een onderneming, of een van de volgende situaities: 
 • optieregelingen voor medewerkers (om ze sterker aan het bedrijf te binden);
 • fusie;
 • omzetting van een persoonlijke onderneming in een besloten vennootschap;
 • juridische herstructurering (herzien van de juridische relatie met de moedermaatschappij);
 • toe- of uittreding van vennoten;
 • overlijden van de ondernemer;
 • echtscheiding (boedelverdeling).
 

Waar kijkt een specialist naar?

De specialist die voor jou een waardebepaling uitvoert, begint met een analyse van de balans en de (winst)ontwikkeling in de voorgaande jaren. Daarna doet diegene onderzoek naar de sterke en zwakke punten van je onderneming, naar de waardebepalende factoren en naar de ontwikkelingen in de branche waarin je actief bent. Tenslotte brengt een specialist je toekomstige winstmogelijkheden in beeld.

 

Drie methoden

Specialisten die actief zijn in het MKB gebruiken één (of een combinatie) van de volgende drie methoden om de waarde van een onderneming te bepalen:
 • intrinsieke waarde
 • rentabiliteitsmethode
 • discounted cashflowmethode (dcf-methode)
 

De intrinsieke waarde

Dit is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van je onderneming. Als je bedrijf goede winstmogelijkheden heeft, dan wordt de intrinsieke waarde verhoogd met goodwill. Goodwill is een vergoeding die je krijgt voor winstcapaciteit en zaken die niet op de balans staan, zoals bv. de kunde van je personeel of merkrechten en “stille reserves’. Dit is een duidelijk methode, maar wel slechts een momentopname. Ook houdt deze manier van waardebepaling geen rekening met mogelijke toekomstige veranderingen in je toekomstperspectief, winstperspectief.
 

Rentabiliteitswaarde

Dit is de (contante waarde van de) gemiddelde toekomstige winst van je onderneming. Een specialist maakt deze waarde contant op basis van een percentage (rendementseis) dat vooral afhankelijk is van je ondernemingsrisico en de stand van de rente op je langlopende leningen. Bij deze manier van berekenen wordt ook gekeken naar het verleden. Veel bedrijven maken gebruik van deze regeling, al zegt de rentabiliteitswaarde weinig over de toekomst van je bedrijf. Het is een berekeningsmethode die alleen gebaseerd is op de financiële kant: “Bedrijf als geldmachine”. Alleen de behaalde winst en het te investeren vermogen zijn van belang. Marktposities en dergelijken spelen geen enkele rol in deze methode en een bedrijf is absoluut meer dan alleen “een geldmachine”!
 

Discounted Cash Flow

Bij deze methode bepaalt een specialist de waarde van je onderneming door het geld (cashflow) dat je met de onderneming kan verdienen in een contante waarde om te zetten. Tussen de dcf-methode en de eerder genoemde rentabiliteitsmethode zijn er twee belangrijke verschillen:
 1. de dcf-methode gaat niet uit van winsten, maar van cashflows
 2. de dcf-methode gaat niet uit van één gemiddelde winst, maar van een meerjarige prognose van het geld dat je met je onderneming kunt verdienen. De objectiviteit is een voordeel, de blik in de toekomst een nadeel: het is gebaseerd op aannamen en voorspellingen. Hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe onbetrouwbaarder.

Combinatie

De besproken methodes zijn afzonderlijk niet compleet. De één kijkt naar het verleden, de ander
naar het nu en de laatste naar de toekomst. Een combinatie is dus voor de hand liggend, maar in de praktijk alles behalve makkelijk. Het is wel de beste methode, mits het goed wordt uitgevoerd. Laat je daarom goed informeren en zorg voor deskundig advies. Een waardebepaling zoals hierboven aangegeven is geen Aan- of Verkoopwaarde. Hier spelen andere factoren ook een rol. Een Overnameprijs wordt voornamelijk bepaalt door de markt, c.q. vraag en aanbod. Voor de een heeft een bedrijf een andere waarde dan voor de ander.
 

De hoofddoelstelling van de Fisher Groep is het helpen van cliënten bij het bereiken van hun beleggingsdoelstellingen en zorgt dat je voldoende vermogen hebt voor later. Leer hierover meer in de gratis pensioengids ‘Een Pensioenplan in 15 minuten’ en krijg toegang tot doorlopende actuele inzichten.


Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten