Subsidienieuws: glastuinbouw komt met actieplan energiebesparing

15 december 2009 1 minuten

LTO en Stichting Natuur en Milieu hebben een actieplan gepresenteerd om de CO2-uitstoot door de glastuinbouw in 2020 met 45% te verminderen ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken moeten kassen zoveel mogelijk worden benut als zonne-energiecentrales. Ook start de sector alvast met een eigen CO2-emissiehandelssysteem.

De glastuinbouw hoopt voor de plannen een eenmalige overheidsbijdrage van € 75 miljoen te mogen ontvangen.

Met het actieplan wil de sector klimaatneutraal zijn en ongevoelig zijn voor prijsstijgingen van olie en gas en dus ook van grijze stroom. In 2030 wil de glastuinbouw met 75% minder energie toekunnen dan in 1990. Het actieplan is vanwege onenigheid over de inhoud nog niet ondertekend door de ZLTO (Zeeland en Brabant) en de LTB (Limburg), samen goed voor 20% van de sector.

Naast kassen die als zonne-energiecentrales fungeren, zodat tuinders voor een groot deel zelfvoorzienend zijn in hun energiebehoefte, zet het plan ook in op energiezuinige clustering van glasbouw met woningbouw en andere sectoren. Verder wil de sector een fonds oprichten waarmee de risico's van boren naar aardwarmte kunnen worden afgedekt.

Omdat de glastuinbouw pas in 2012 volledig aan de CO2-emissiehandel kan deelnemen, is het de bedoeling met hulp van de overheid een provisorisch handelssysteem op te zetten dat zoveel mogelijk lijkt op het officiële systeem. Aan de huidige emissiehandel doen alleen de zestig grootste glastuinbouwbedrijven mee.

Auteur

Onno Bieleman