Deze 5 competenties moet elke MKB-marketeer hebben.

Advertorial
Aan marketeers in het MKB worden heel andere eisen gesteld dan aan hun collega’s in grote bedrijven. Zo werken ze vaak alleen, soms met zijn tweeën en zijn ze zelf verantwoordelijk voor het marketingkader waarin ze hun werk doen. Grote bedrijven daarentegen werken met teams waarbinnen ieder zijn eigen expertise heeft en het kader is al voor ze uitgedacht.
Het is dan ook niet gek dat marketeers uit het MKB zich opgesloten voelen wanneer ze in een groter bedrijf gaan werken en dat marketeers uit grote bedrijven het niet redden in het MKB. Maar wat maakt nu een echte MKB-marketeer? We schetsen het ideale profiel in vijf competenties.

 

1. Wees een allrounder

Digitale marketing, events, copywriting, graphic design; in grote bedrijven heb je
overal specialisten of gespecialiseerde teams voor. Een MKB-marketeer
daarentegen is bij voorkeur een manusje-van-alles. Hij of zij coördineert alle
vaardigheden. Dat maakt de baan leuk en afwisselend, maar het kan ook een
valkuil zijn. MKB-marketeers moeten op één dag veel verschillende balletjes
omhoog houden. Het management wil het operationele deel van de functie nog
wel eens onderschatten en vragen dan te veel van één persoon.
Als MKB-marketeer doe je er dan ook goed aan je eigen sterkten en zwakten in
kaart te brengen. Focus in je job op wat je graag doet en wat je goed doet binnen
weinig tijd. Overweeg om taken of technieken die je niet beheerst of die teveel tijd
van je vergen uit te besteden aan externen. Voor elk type marketing is wel een
freelance specialist te vinden die jouw zwakke flank voor een klein budget kan
afdekken. De balans vindentussen ‘zelf uitvoeren’ en ‘uitbesteden’ is één van de
belangrijkste uitdagingen voor de MKB-marketeer.

2. Wees een meester in zelforganisatie

We schreven het hierboven al: marketeers in het MKB moeten dagelijks veel
balletjes omhoog houden. Voor chaoten is er dan ook weinig plaats. MKB-
marketeers moeten snel kunnen schakelen, want de projecten en taken zijn talrijk
en ondernemings-context dynamisch. Sales managers die dringend een
presentatie nodig hebben of met vervroegde deadlines werken: het is allemaal

part of the job van MKB-marketeer. Dat vereist zelforganisatie en de gave om
continu overzicht te houden.

Professionele MKB-marketeers werken heel planmatig. Ze delen hun
marketingbeleid op in duidelijk afgebakende projecten of campagnes en wisselen
gemakkelijk tussen helicopterview en een specifiek projectonderdeel. Zo bieden
ze het hoofd aan de complexiteit en dynamiek die constant inwerkt op hun
marketingbeleid. MKB-marketing betekent snel schakelen tussen projecten, taken
sneller afwerken of naar voren schuiven en steeds weer bijsturen op de planning.

3. Gebruik digitale organisatietools

MKB-marketeers zijn allrounders. Een zelforganisatie versnipperd over post-its,
notitieboekjes, whiteboard planningen en excel-sheets past daar allang niet meer
bij. De complexiteit en diversiteit van het marketingvak, gecombineerd met de
dynamiek en druk van een MKB-omgeving, vereisen digitale organisatietools die
helpen om het overzicht te bewaren en om meer te doen in minder tijd.

In de eerste lijn vind je Microsoft Office tools (Excel, Word, Powerpoint,
Sharepoint, enzovoort) die marketingdata kunnen bevatten. Ze zijn de meest
gebruikte digitale tools in het MKB. In de tweede lijn vind je project management
tools zoals Asana of Trello, die helpen om projecten en taken overzichtelijk en
inzichtelijker te maken. In combinatie met Microsoft Office tools kun je jezelf
hiermee prima organiseren. In de derde lijn liggen marketing project management
tools, zoals Husky Marketing Planner, die alle operationele en strategische data
centraliseren op één digitaal platform. Zij zijn onmisbaar voor MKB-marketeers die
zelforganisatie, overzicht, inzicht en tijdswinst eisen.

4. Daag het management uit

MKB-managers of -ondernemers hebben lang niet allemaal affiniteit met
marketing. Ze hebben hun zaak meestal op basis van passie, expertise, geluk en
buikgevoel opgebouwd en zijn dus groot geworden zonder. De drijfveer om een
marketeer aan te nemen ligt te vaak in kostenbesparing (“we betalen te veel aan
externe bureaus”). Maar de kracht en de potentie van marketing in het MKB wordt
veelal onderschat. Het is aan de marketeer om een mindshift in gang te zetten.

MKB-marketeers kunnen het management uitdagen. Zo kunnen ze meedenken
over strategie en businessmodel. Denk bijvoorbeeld aan het productassortiment,
prijszetting, doelgroepsegmentering of concurrentiële positionering in de markt.
Dat is niet louter het domein van het management, het heeft ook invloed op het
werk van de marketeer. Professionele MKB-marketeers zijn meer dan uitvoerders.
Ze zijn kritisch naar hun marketingbeleid en durven tegen de heersende stroom in
te gaan als ze denken daar een beter resultaat mee te behalen.

Lees ook het whitepaper met de 40 meest gestelde strategische marketingvragen.

5. Rapporteer je resultaten

“Ik geef veel geld uit aan marketing, maar ik weet niet wat het rendement is.”
Zaakvoerders in het MKB weten nog niet altijd wat een marketeer ze oplevert. Dat
klinkt logisch, want marketing is niet 100% meetbaar. Maar helemaal terecht is het
niet. Het is een kerntaak van de MKB-marketeer om zijn of haar inspanningen af
te zetten tegenover de resultaten. In deze digitale tijden is marketing meetbaarder
dan ooit. Bouw dus een resultaten dashboard op. Digitale marketing planners
zoals Husky hebben hier standaard modules voor.

Vanuit het perspectief van de zaakvoerder of het management is marketing
rapportering goud waard. Dashboards kunnen hen in de juiste strategische
richting sturen, trends in kaart brengen of sales organisatie optimaliseren. MKB-
marketeers die resultaten rapporteren stijgen in waarde (letterlijk en figuurlijk) en
worden door het management meer betrokken bij het bedrijfsbeleid.

Wil je graag meer tips om een betere MKB-marketeer te worden? Op de website
van Husky Marketing Planner vind je tal van artikelen, templates, whitepapers en
checklists om je MKB-marketingbeleid op scherp te zetten.


Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten