Slimme winkelier richt zich op niet-Westerse allochtonen

In aanbod van etnische levensmiddelen valt veel te winnen

15 december 2009 1 minuten

Nederland telt momenteel 16,4 miljoen inwoners, waarvan er 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat in dat Nederland in 2050 16,8 miljoen inwoners heeft, waarvan 2,7 miljoen niet-westerse allochtonen. Deze consumentengroep groeit in die periode dus met een kleine 60%.

Food

Een verstandige retailer speelt in op de toename van deze groep medelanders. Voorlopig wordt er het best op deze ontwikkeling ingespeeld door de foodsector. Het eetpatroon van niet-westerse allochtonen wijkt het meest af van het consumptiepatroon van autochtonen. Uit de studie 'ethnic food in the Netherlands' van Rabobank blijkt dat er jaarlijks 2,7 miljard euro omgaat in etnische levensmiddelen. Volgens de onderzoekers neemt dit segment de komende vijf jaar toe met 3,5%.

Omzet

Peter Karsten, mede-eigenaar van Engel Foreign Food, meent dat supermarkten ongeveer de helft van de omzet kunnen genereren. Momenteel is het aandeel van supermarkten eenzesde van de totale omzet. Supermarkten moeten de bevolkingssamenstelling van de wijk, buurt en gemeente analyseren en het aanbod aanpassen. Ook autochtone klanten hebben steeds meer interesse in etnische levensmiddelen, en de marge op dergelijke producten is flink hoger.

Bron: Retailtrends