Hoe bereken ik een gouden handdruk?

Moet ik een ontslagpremie geven?

07 augustus 2012

Je ontslaat je medewerker. Naast enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen, heb je ook nog de gouden handdruk. Volgens welke methode bereken je die?

Bij ontslag heeft een ex-werknemer vaak recht op een financiële schadeloosstelling. Dit is niet alleen het geval als het ontslag via de kantonrechter wordt geregeld. Ook als jullie met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen kan er sprake zijn van een ontslagpremie, ook wel een gouden handdruk genoemd.

Vervanging

De gouden handdruk is om de inkomsten die de werknemer misloopt gedeeltelijk te compenseren. Het moet het inkomen van de werknemer vervangen. Dit is het geval als hij of zij werkloos wordt of een nieuwe baan aanvaardt met een minder hoog salaris. Soms is er ook sprake van een vergoeding als gevolg van pensioenschade.

Wederzijds goedvinden

Als het ontbinden van het contract niet via de kantonrechter gaat, maar met wederzijds goedvinden, wordt de ontslagpremie ook vaak in onderling overleg bepaald. Als werkgever kun je je hierover juridisch laten informeren, via de MKB Servicedesk. Neem contact met ons op als je vragen hierover hebt.

Indicatie

Er zijn diverse methoden om de ontslagpremie te berekenen. De volgende formules zijn in gebruik:

  • Kantonrechtersformule

  • ST-formule

  • Constante suppletieformule

  • Zwartkruisformule

Vooral de eerste wordt het meest gebruikt, omdat die via een model te berekenen valt.

Voorbeeld De ontslagvergoeding wordt op de volgende wijze vastgesteld: A x B x C. In deze vergoeding staat A voor aantal gewogen dienstjaren, B voor de beloning en C voor de correctiefactor. De dienstjaren worden afgerond op hele jaren. Een periode van zes maanden en een dag telt mee als een heel jaar.

Gewogen dienstjaren

Bij een ontslagpremie wordt sterk gekeken naar de leeftijd van de werknemer. Daarom is er sprake van een aantal gewogen dienstjaren. De jaren dat een werknemer voor z’n veertigste werkte bij je bedrijf heeft een factor van één. Tussen 40 en 50 jaar een factor van anderhalf en alle jaren dat hij vijftig jaar of ouder was en bij je gewerkt heeft, moet je meenemen met de factor 2. Dus als iemand 53 jaar is en 11 jaar bij je kantoor heeft gewerkt moet je 8x1,5 en 3x2 doen. Hierbij kom je op 18 gewogen dienstjaren.

Beloning

De beloning is alles wat betrekking heeft tot het loon. De volgende punten vallen daar onder:

  • Bruto maandloon

  • Vakantietoeslag

  • Dertiende maand die vaststaat en ook jaarlijks wordt uitgekeerd

  • Structurele overwerkvergoeding

  • Vaste ploegentoeslag

De correctiefactor

Als er sprake is van verwijtbaar gedrag van de werknemer, kan dat meegenomen worden in het bedrag door de correctiefactor. Een factor van 0,5 is dan een mogelijkheid. Dit bepaalt de kantonrechter vaak. Let op, dit is maar een rekenmethode, het is niet het draaiboek dat letterlijk zo gevolgd wordt.

Suppletiemethode

De suppletiemethode ziet er heel anders uit dan de kantonrechtersformule. Bij de suppletiemethode wordt ervan uitgegaan dat de werknemer een bepaald inkomen moet hebben om van rond te komen, als aanvulling op zijn of haar WW-uitkering.