Subsidienieuws: SBIR-oproep binnenvaart op de kleine vaarwegen

15 december 2009 1 minuten

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in het kader van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) een oproep gedaan voor innovatieve plannen die de binnenvaart op de kleine vaarwegen nieuw leven kunnen inblazen. Dit om nu en in de toekomst voldoende kleine schepen in de vaart te hebben en zo te voorkomen dat onnodig veel vrachtauto’s op de weg komen.

Ondernemers die kansrijke concepten willen ontwikkelen die bijdragen aan de versterking van de positie van de binnenvaart op de kleine vaarwegen, kunnen tot en met 1 september 2007 voorstellen voor haalbaarheidsonderzoeken indienen. Er zullen maximaal vier haalbaarheidsonderzoeken worden gehonoreerd tot een totaalbedrag van € 150.000.

Na de afronding van de haalbaarheidsonderzoeken wordt vervolgens de onderzoeks- en ontwikkelfase aanbesteed. Voor dit traject is een budget beschikbaar van € 750.000, dat zal worden verdeeld over maximaal twee voorstellen.

Zie voor meer informatie ook: http://www.senternovem.nl/SBIR/Oproepen/binnenvaart/index.asp

Auteur

Onno Bieleman