Subsidienieuws: oproep Communautair actieprogramma jeugd in actie

15 december 2009 1 minuten

De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd voor het Communautair actieprogramma jeugd in actie (JEUGDINACTIE). De oproep heeft betrekking op proefprojecten van de thematische netwerken onder Actie 1 van het programma (Jeugd voor Europa).

Het doel van de oproep is het creëren en/of versterken van thematische netwerken van jongerenuitwisselingen, jongereninitiatieven en jeugddemocratieprojecten in het kader van het programma jeugd in actie en het voorgaande Communautair actieprogramma Jeugd (JEUGD). De thematische netwerken moeten aan de volgende doelstellingen voldoen:

- projecten rond eenzelfde thema met elkaar verbinden;

- ervaringen op een specifiek thematisch gebied bundelen;

- de banden tussen jongerenuitwisselingen, jongereninitiatieven en jeugddemocratieprojecten versterken;

- de projectresultaten valoriseren, verspreiden en benutten.

Bij projecten moeten partnerorganisaties zijn betrokken uit ten minste tien verschillende landen. De maximale ondersteuning is 65% en kan oplopen tot € 100.000. In totaal is ongeveer € 1 miljoen te verdelen.

Aanvragen kunnen tot en met 1 september 2007 worden ingediend door non-profitorganisaties of -verenigingen dan wel lokale, regionale of nationale structuren met rechtspersoonlijkheid.

Zie voor meer informatie ook: http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2007/action1/index_en.htm

Auteur

Onno Bieleman