Subsidienieuws: wijziging GLB-inkomenssteun in verband met GLMC-eisen

15 december 2009 1 minuten

De Beleidsregels normenkader randvoorwaarden GLB zijn gewijzigd. Deze wijziging hangt samen met de wijziging van de Regeling GLB-komenssteun 2006 (GLBIKS) afgelopen maart. Deze had betrekking op het nakomen van een aantal randvoorwaarden en eisen inzake goede landbouw- en milieuconditie (de GLMC-eisen).

De verkrijging van directe inkomenssteun door landbouwers in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is afhankelijk van het nakomen van die GLMC-eisen. Omdat de Europese Commissie van mening is dat Nederland de GLMC-eisen beperkt heeft ingevuld, worden nu de Beleidsregels in navolging van de Regeling aangepast.

Ook wordt artikel 68, eerste lid van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 gewijzigd. Dit was bij de wijziging van 28 maart 2007 vergeten. Het nieuwe artikel 8a van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 is nu ook in dit artikel opgenomen.

Auteur

Onno Bieleman