Subsidienieuws: Utrecht stimuleert innovatieve ideeën op het gebied van wonen, zorg en welzijn

15 december 2009

De provincie Utrecht roept op aanvragen in te dienen in het kader van de Subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006-2007 (WWZU). Zij stelt hiervoor in totaal € 419.000 beschikbaar. 

Met de regeling wil de provincie een impuls geven aan het bouwen van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen en het ontwikkelen van bijzondere of vernieuwende welzijnsactiviteiten op wijk- en of buurtniveau. Op deze manier wordt het ouderen en mensen met een zorgvraag mogelijk gemaakt langer zelfstandig en in hun eigen buurt te blijven wonen.

In aanmerking voor een bijdrage komen cliënten, cliënt- of ouderinitiatieven, zorgaanbieders, gemeenten of welzijnsorganisaties. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale kosten met een maximumbedrag dat varieert van € 25.000 tot € 50.000. Aanvragen kunnen tot en met 14 augustus 2007 worden ingediend.

Auteur

Onno Bieleman