Subsidienieuws: Utrecht stimuleert innovatieve ideeën op het gebied van wonen, zorg en welzijn

15 december 2009 1 minuten

De provincie Utrecht roept op aanvragen in te dienen in het kader van de Subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006-2007 (WWZU). Zij stelt hiervoor in totaal € 419.000 beschikbaar. 

Met de regeling wil de provincie een impuls geven aan het bouwen van kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen en het ontwikkelen van bijzondere of vernieuwende welzijnsactiviteiten op wijk- en of buurtniveau. Op deze manier wordt het ouderen en mensen met een zorgvraag mogelijk gemaakt langer zelfstandig en in hun eigen buurt te blijven wonen.

In aanmerking voor een bijdrage komen cliënten, cliënt- of ouderinitiatieven, zorgaanbieders, gemeenten of welzijnsorganisaties. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totale kosten met een maximumbedrag dat varieert van € 25.000 tot € 50.000. Aanvragen kunnen tot en met 14 augustus 2007 worden ingediend.

Auteur

Onno Bieleman