Subsidienieuws: extra openstelling subsidie agrarisch natuurbeheer in zeven provincies

15 december 2009 1 minuten

De provincies Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht hebben een tweede aanvraagperiode opengesteld voor de Subsidieregeling natuurbeheer, onderdeel inrichtingssubsidie en functieverandering. Particulieren en ondernemers kunnen tussen 1 juni en 13 juli 2007 een aanvraag indienen bij Dienst Regelingen.

Inrichtingssubsidie is voor natuurbeheerders die voor de ontwikkeling van een beheers- of landschapspakket noodzakelijke aanpassingen (maatregelen) moeten doen aan hun terrein. Zij kunnen de subsidie aanvragen als het perceel is begrensd in een natuurgebiedsplan. Ook het pakket dat zij willen ontwikkelen moet opgenomen zijn in het natuurgebiedsplan.

De subsidie functieverandering is voor particulieren of ondernemers die landbouwgrond blijvend willen omvormen tot natuur en bestaat uit een financiële compensatie voor de waardedaling van de grond.

Auteur

Onno Bieleman