Subsidienieuws: Nederlands Fonds voor de Film publiceert Suppletieregeling

15 december 2009 1 minuten

Het Nederlands Fonds voor de Film (FNF) heeft de al eerder aangekondigde Suppletieregeling gepubliceerd. Filmprojecten waarvan 65% van het productiebudget al is gefinancierd kunnen via de Suppletieregeling een beroep doen voor aanvulling van de ontbrekende 35%. Er is dit jaar € 11,8 miljoen beschikbaar.

Verder is de Regeling lange speelfilm aangepast in verband met het verdwijnen van de cv-maatregel. Hiervoor is in 2007 € 6,3 miljoen beschikbaar.

Vanaf 2008 is er jaarlijks voor zowel de Suppletieregeling als voor de Regeling lange speelfilm extra geld beschikbaar. Dit is afkomstig uit de € 20 miljoen compensatie voor het verdwijnen van de cv-maatregel. De Suppletieregeling kan het merendeel daarvan tegemoetzien, namelijk € 13 miljoen.

Het FNF start met subsidietoekenningen na notificatie van de Europese Commissie. Omdat dit enige tijd kan duren, kunnen in de aanloop daar naartoe vanaf donderdag 21 juni 2007, 9.00 uur aanvragen worden ingediend.

De nieuwe Uitvoeringsregeling lange speelfilm is ontstaan door de Uitvoeringsreglementen Publieksfilm voor de Beneluxmarkt en Lange Speelfilm in elkaar te schuiven.

Auteur

Onno Bieleman