MKB-Nederland laakt houding kabinet

Politici laten werkgevers links liggen tijdens 'honderd dagen tour'

15 december 2009 2 minuten

'Betreurenswaardig', 'merkwaardig' en 'beschamend'. Het zijn enkele woorden uit de reactie van MKB-Nederland op de uitwerkte kabinetsplannen die donderdag 14 juni in de Tweede Kamer zijn gepresenteerd. De vereniging voor MKB-ondernemers vindt dat de goede wil niet wordt omgezet in daadkrachtige maatregelen.

Vacatures

MKB-Nederland vindt het betreurenswaardig dat het kabinet-Balkenende geen spijkers met koppen slaat met de invulling van plannen om 200.000 mensen extra aan werk te helpen in een tijd dat het aantal vacatures in het midden- en kleinbedrijf met de dag oploopt. Een zogenoemde Participatietop van werkgevers, werknemers en kabinet zou hierover afspraken moeten maken.

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de presentatie van de regeringsplannen donderdag volgens de vereniging moeten aangrijpen om met een krachtdadig voorstel te komen. De MKB-organisatie is het met PvdA-fractieleider Tichelaar eens dat het kabinet nu aan zet is om het vastgelopen overleg met werkgevers en vakbeweging vlot te trekken.

Verkeer

Ronduit beschamend vindt MKB-Nederland de lichtvaardigheid waarmee het kabinet de verkeersproblemen te lijf gaat. Voor de aanpak van files is 25 miljoen euro per jaar beschikbaar, een druppel op een gloeiende plaat. MKB-Nederland vindt dit een verontachtzaming van de verkeersinfarct in met name de Randstad. Zo verliest het westen van het land internationaal gezien steeds meer (economisch) terrein.

Duurzaamheid

Invoering van het begrip duurzaamheid als een van de pijlers onder het regeringsbeleid houdt een groot gevaar in voor het mkb, zo meent MKB-Nederland. Het levert vooralsnog alleen maar nieuwe regels op, waarvan de kosten eenzijdig bij het bedrijfsleven worden gedeponeerd. Anderzijds constateert MKB-Nederland dat de positieve aandacht voor het ondernemerschap nog nooit zo groot is geweest als bij Balkenende IV. Gemiste kans is wel dat het kabinet in zijn eerste honderd dagen geen gesprek met de werkgevers heeft willen voeren.

Onderwijs

MKB-Nederland constateert verder dat zoals bij heel veel beleidsonderwerpen het kabinet in zijn onderwijsplannen weliswaar goede bedoelingen toont maar het aan de juiste uitvoeringsmaatregelen ontbreekt. Zo wordt het bedrijfsleven op geen enkele manier betrokken bij onderwijshervormingen. Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs zal dat fnuikend blijken. De praktijk heeft inmiddels laten zien dat het onderwijsveld zelf niet weet welke behoeften er in het bedrijfsleven bestaan.

Uitblijven

Zo vindt MKB-Nederland het ook merkwaardig dat het kabinet kennelijk niet van plan is om de internationale handel verder te bevorderen, terwijl het nota bene vaststelt dat de helft van de welvaartsgroei in Nederland in de export wordt verdiend.

Eveneens zwaar teleurgesteld is de organisatie van branche- en ondernemersverenigingen over het ontbreken van stimulerende maatregelen om bedrijfsoverdrachten fiscaal vriendelijk te behandelen. In de komende jaren moeten vele tienduizenden ondernemers hun bedrijf overdoen of beëindigen. Dit laatste gaat dan wel gepaard met verlies van werkgelegenheid.

De financieringsmogelijkheden voor ondernemers komen er volgens MKB-Nederland sowieso bekaaid af. Voor zogenoemde microkredieten trekt het kabinet 40 miljoen euro uit. Daarvan kunnen hooguit enkele honderden jonge ondernemers van profiteren.

Bron: MKB-Nederland