Project: MKB-leerbanen Zeeland

Vakmensen in de regio

19 juni 2007 2 minuten

MKB-Zeeland heeft de ambitie uitgesproken om binnen drie jaar, vanaf 1 september 2005, 180 leerbanen te realiseren. In een leerbaan kunnen jongeren, die liever via de praktijk leren, hun talenten en kwaliteiten ontwikkelen. Zij worden op deze manier opgeleid tot vakman of vakvrouw. (www.mkbleerbanen.nl)

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd 14-23 jaar:

  • Vmbo'ers in het derde en vierde leerjaar die een leerwerktraject volgen.

  • Mbo'ers die er niet in slagen op eigen kracht een bpv-plaats (beroeps vormingsplaats) te vinden.

  • Leerlingen die vroegtijdig uitvallen.

  • Jeugdig werklozen.

Waarom zou u leerbanen aanbieden?

Er zijn verschillende redenen:

  • U kunt uw eigen medewerker opleiden en zo uw personeelsbeleid versterken.

  • U heeft de kans om te zien wat voor vlees u in de kuip heeft. U en de leerwerkjongere kunnen rustig aan elkaar wennen. Bevalt de samenwerking uiteindelijk toch niet, dan kunt u na overleg zonder problemen afscheid van elkaar nemen.

  • Om straks voldoende medewerkers te hebben, kunt u nu investeren in verjonging van uw personeel.

  • U of uw medewerkers hebben het vak zelf toch ook zo geleerd?

  • Het is onacceptabel als de talenten van jongeren worden vermorst: veel praktisch ongestelde leerwerkjongeren in vmbo en mbo halen geen diploma als zij niet kunnen leren en werken. En zonder diploma heb je in deze tijd weinig kansen. Ook jeugdig werklozen met geen of een lage opleiding hebben weinig kans als u hen niet helpt.

  • U betaalt minder belasting: een leerwerkjongere begeleiden kost tijd en energie, maar er staat ook wat tegenover. Voor elke vmbo-jongere of mbo-jongere in een leerbaan mag u per jaar maximaal € 2.500,- aftrekken van de belasting. Als de jongere die bij u een leerbaan krijgt eerst werkloos was, ingeschreven stond bij het cwi en nu een mbo-opleiding volgt, kan dit bedrag oplopen tot € 5.500,-

Mocht u meer willen weten ook het MKB-Leerbanen Zeeland project of wilt een stage of (leer) baan aanbieden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen via onderstaande vraagbox.