Subsidienieuws: hernieuwde openstelling Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant

16 december 2009 1 minuten

De provincie Noord-Brabant heeft bekend gemaakt dat zij de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSANNB) in 2007 hernieuwd gaat openstellen. De openstelling geldt voor de hele regeling (categorieën 'continuïteit' en 'nieuw areaal') en loopt van 15 juli tot en met 31 augustus 2007.

De provincie stelt voor de categorie 'continuïteit' in totaal € 780.969 beschikbaar. Het subsidieplafond voor de categorie 'nieuw areaal' is vastgesteld op € 861.205. Met de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer ondersteunt de provincie Noord-Brabant het ontwikkelen en instandhouden van natuur op landbouwgronden. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Regelingen.

Auteur

Onno Bieleman