Subsidienieuws: start programma Erfgoed van de Oorlog

15 december 2009 1 minuten

Zoals aangekondigd heeft VWS-staatssecretaris Bussemaker vandaag het programma Erfgoed van de Oorlog gepresenteerd. Vanuit dit programma kunnen organisaties subsidie aanvragen voor het behouden en presenteren van belangrijk materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Voor het programma is in totaal € 21,6 miljoen subsidie beschikbaar.

Het programma Erfgoed van de Oorlog richt zich vooral op materiaal van instellingen. Materiaal van privé-personen kan echter ook in aanmerking komen voor subsidie, als het wordt overgedragen aan een instelling die erfgoed beheert (zoals archieven of musea). Om in aanmerking te komen voor subsidie, gelden een aantal criteria. Zo moet het gaan om het behouden van erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog en om het toegankelijk maken daarvan voor een breed publiek.

Het materiaal (bijvoorbeeld foto’s, beeld- en geluidsmateriaal, persoonlijke verzamelingen, drukwerk, archieven, maar ook voorwerpen) kan afkomstig zijn uit het Koninkrijk der Nederlanden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, dat wil zeggen Nederland, voormalig Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Voor behoud van de verschillende materialen worden maximum subsidiepercentages met daaraan gekoppelde maximumsubsidiebedragen gehanteerd. Projectvoorstellen kunnen vanaf vandaag ingediend worden.

Zie voor meer informatie: http://www.minvws.nl/dossiers/erfgoed-van-de-oorlog/.

Auteur

Onno Bieleman