Lokale regels slecht voor ondernemersklimaat

conclusie jaarverslag Platform Detailhandel Nederland

15 december 2009 2 minuten

Winkels vormen het kloppende hart van de buurt. Juist daarom moeten winkels bereikbaar en veilig zijn. Winkeliers zouden niet gehinderd moeten worden door onnodige lokale regels. Het afschaffen van die wirwar aan regels zal het ondernemersklimaat enorm verbeteren.

Dit geldt zeker voor de probleemwijken. Daar zou alle beperkende regelgeving op het gebied van veiligheid (zoals de vrijheid voor het plaatsen van antirampalen) en bereikbaarheid (zoals venstertijden en voertuigeisen) moeten worden ingetrokken.

Grote verschillen tussen gemeenten

De regering moet paal en perk stellen door meer toezicht en controle op gemeenten uit te voeren en een einde te maken aan de grote verschillen tussen gemeenten. Voortdurend doet de overheid beloftes om de regeldruk voor winkeliers aan te pakken, maar concrete resultaten blijven uit. Geen 25% minder lasten voor ondernemers, maar slechts 7% (blijkt uit het EIM-onderzoek) heeft het kabinet tot nu toe gerealiseerd. Nu is het de hoogste tijd om daadwerkelijk ervoor te zorgen dat winkeliers écht wat voelen van de beloofde lastenverlichting. Het Platform Detailhandel Nederland roept de regering op met concrete voorstellen te komen om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Winkeliers kampen met leveringsproblemen

Veel winkeliers ondervinden leveringsproblemen door de gemeentelijke verschillen. Gemeenten hebben allemaal hun eigen venstertijden waarbinnen trucks hun vracht mogen afleveren. Bovendien mag in het ene gebied een vrachtwagen acht meter lang zijn, en in het andere gebied tien meter.

Weigeren van antirampalen is onbegrijpelijk

Het Platform Detailhandel Nederland vindt het onbegrijpelijk dat gemeenten antirampalen weigeren of het plaatsen ervan uitstellen omdat het niet mooi zou zijn. Extra problematisch is dat de eisen van “schoonheid” buitensporig duur maken. Daarom moeten gemeenten de welstandscommissie buitenspel zetten of moet er een nationaal belastingvoordeel komen voor kleine winkeliers die investeren in beveiliging. Met dit belastingvoordeel zou het kabinet eindelijk de Motie Van de Vlies uitvoeren.

Contante betalingen zorgen voor onveiligheid

Niet alleen door lokale en nationale regels, maar ook door plannen op Europees niveau gaat het ondernemersklimaat in probleemwijken achteruit. Door een Europees systeem voor PIN-betalingen dreigt het PINnen duurder te worden. Dit staat haaks op de belofte dat er minder contante betalingen in winkels zouden plaatsvinden. Contante betalingen zorgen voor onveiligheid in winkels. Juist in de probleemwijken moet het PINnen, vanwege veiligheid, worden gestimuleerd.

(bron: Platform Detailhandel Nederland)