Subsidienieuws: aanpassing contractseisen projectwerkbeurzen literaire vertalers

15 december 2009 1 minuten

De Stichting Fonds voor de Letteren (LETTER) heeft de contractseisen zoals die gelden voor projectwerkbeurzen van literaire vertalers aangepast. De passage over honorering is uitgebreid. De aanpassing gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2007.

Voor de vertaling dient een contract te zijn afgesloten, waaruit blijkt dat minimaal bepalingen over het royaltypercentage en de licentie zoals geregeld in het Modelcontract GAU/VvL voor de uitgave van de vertaling van een literair werk, zijn overeengekomen.

Daarnaast dient met de uitgever een redelijke en gangbare honorering per te vertalen woord dan wel in het geval van poëzie een redelijke en gangbare honorering per dichtregel met een minimumbedrag per gedicht te zijn overeengekomen.

Het bestuur van het Fonds voor de Letteren stelt jaarlijks een minimumhonorering vast waarvan niet ten nadele van de vertaler mag zijn afgeweken. De minimumhonorering wordt bekendgemaakt via: http://www.fondsvoordeletteren.nl.

Auteur

Onno Bieleman