Minister breekt belofte

Toch verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang

15 december 2009

Minister De Geus van sociale zaken gaat vanaf 2007 de werkgeversbijdrage kinderopvang verplicht stellen voor alle werkgevers, zo maakte hij recent bekend. Hij stelt dat nog teveel werknemers nu geen aanspraak op een regeling kunnen doen. Daarbij baseert de minister zich op de stand van zaken per 1 mei 2006. MKB-Nederland is boos op de bewindsman. De afspraak was dat pas in 2008 90 procent onder een regeling valt, een doelstelling die ruimschoots lijkt te worden gehaald.