Subsidienieuws: verhoging plafond 2007 programma starters buitenlandse markten

15 december 2009 1 minuten

Voor de Subsidieregeling programma voor starters op buitenlandse markten 2004 (PSB2) is het plafond 2007 verhoogd van € 9.940.000 naar € 11.475.000. Ook zijn er enkele technische wijzigingen ter verduidelijking van de regeling doorgevoerd.

Zo is het woord 'internationaal' geschrapt uit de activiteit 'het aanvragen van octrooien, merk- of modelregistraties'. Verder zijn de bepalingen die betrekking hebben op de nieuwe de minimis-verordening aangepast. Ook zijn de subsidiabele kosten voor de activiteit 'het vergroten van kennis en kunde op het gebied van internationaal ondernemen' herschreven in verband met verbreding van de keuzemogelijkheden voor het volgen van opleidingen en dergelijke.

PSB2 ondersteunt mkb-ondernemingen met maximaal 100 werknemers, die geen of weinig exportervaring hebben, bij het betreden van een (praktisch) nieuwe buitenlandse markt.

Auteur

Onno Bieleman