Subsidienieuws: groen licht Nederlandse filmregelingen en interim-bestuur Nederlands Fonds voor de F

15 december 2009 2 minuten

De Europese Commissie heeft de twee nieuwe Nederlandse filmregelingen, oftewel de Suppletieregeling en de Regeling lange speelfilm (zie bericht van 25 april 2007), goedgekeurd. De regelingen worden uitgevoerd door het Nederlands Fonds voor de Film (FNF).

De goedkeuring van de regelingen geldt tot en met 30 juni 2013. Het totale budget bedraagt € 162 miljoen voor een periode van zes jaar; per jaar is dus € 27 miljoen te verdelen. De steun wordt verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies voor het produceren en het in de bioscoop uitbrengen van lange speelfilms die een culturele waarde hebben en bijdragen aan de diversiteit van de film in Nederland. De steun bedraagt in beginsel niet meer dan 50% van de filmkosten, al zijn uitzonderingen mogelijk voor moeilijke en lowbudgetfilms.

Om steun te kunnen krijgen moeten films aan minstens drie van de volgende zeven culturele criteria voldoen:

- het scenario speelt zich overwegend af in Nederland of in een andere EU- of EVA-lidstaat;

- ten minste één van de hoofdpersonages behoort tot de Nederlandse cultuur of het Nederlandse taalgebied;

- het originele scenario is hoofdzakelijk in het Nederlands geschreven;

- het scenario is gebaseerd op een van origine Nederlandstalig literair werk;

- het hoofdthema heeft betrekking op kunst of kunstenaars;

- het hoofdthema heeft betrekking op historische figuren of gebeurtenissen;

- het hoofdthema heeft betrekking op voor Nederland actuele, culturele, maatschappelijke of politiek relevante kwesties.

Interim-bestuur

Vrijwel gelijktijdig met de Brusselse goedkeuring heeft Cultuurminister Plasterk een interim-bestuur benoemd voor het Nederlands Fonds voor de Film. Het interim-bestuur bestaat uit Hans van Beers (voorzitter), Inge van der Vlies en Kees Telkamp. Zij zullen zorg dragen voor de voorbereiding van de nieuwe organisatie van het fonds per 1 januari 2008 en zullen de verantwoordelijkheid dragen voor de continuïteit van de werkzaamheden van het fonds. Daaronder valt ondermeer de verdere uitvoering van de nieuwe Nederlandse filmregelingen.

Auteur

Onno Bieleman