Hoge ozb gevreesd

Onroerendezaakbelasting (ozb) vrijgegeven

15 december 2009 1 minuten

Het kabinet geeft de gemeentelijke tarieven van de onroerendezaakbelasting (ozb) vrij. Met de gemeentes is afgesproken dat het maximum voor ozb per gemeente wordt afgeschaft.

Tarieven ozb vrijgegeven

Het kabinet geeft de gemeentelijke tarieven van de onroerendezaakbelasting (ozb) vrij. Met de gemeentes is afgesproken dat het maximum voor ozb per gemeente wordt afgeschaft. Dit maximum was door het vorige kabinet ingesteld. Wel komt er een norm voor alle gemeentes gezamenlijk.

Forse stijging gevreesd

Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt het vrijgeven van de ozb ‘onverantwoord’. In een donderdag verstuurde brief aan minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst noemen de werkgevers hun bezwaren. Men vreest dat sommige gemeentes de ozb-tarieven fors zullen verhogen. VNO-NCW vreest dat gemeentes de ozb op bedrijfspanden zullen gebruiken om financiële tekorten te dichten. Hierdoor zouden bedrijven te maken krijgen met een hoge lastenverhoging. Ook de Vereniging Eigen Huis is bang dat de ozb-tarieven fors zullen stijgen. Zij zijn eind juni een actie begonnen tegen de afspraken met gemeentes.

VNO-directeur Economische Zaken, Cees Oudshoorn, vindt dat de ozb niet sneller mag stijgen dan de inflatie. Ook mogen de ozb-tarieven voor bedrijven niet meer stijgen dan voor huisbezitters.

Bron: Het Financieele Dagblad