Let op: 31 juli deadline voor deponeren jaarrekening

BV's en NV's deponeren hun jaarrekening binnenkort weer bij de KvK

15 december 2009

BV's en NV's moeten hun (vastgestelde) jaarrekening elk jaar deponeren bij de KvK. De jaarrekening moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden opgemaakt en ter vaststelling worden overlegd aan de aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben twee maanden voor het vaststellen van de opgemaakte jaarrekening. Direct daarna moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de KvK. Normaal gesproken gebeurt dit dus uiterlijk op 31 juli.

Op grond van bijzondere omstandigheden, kunnen de aandeelhouders het bestuur uitstel verlenen voor het opmaken van de jaarrekening. Bij maximaal uitstel is de uiterste datum van deponeren 31 januari van het volgende jaar.

Bron: Kamer van Koophandel