Fiscus biedt werkgevers geen compensatie

Belastingdienst excuseert voor extra administratieve lasten

15 december 2009 1 minuten

De Belastingdienst gaat overleggen met werkgevers, marktpartijen en softwareleveranciers om de administratieve lasten bij het doorgeven van informatie zo beperkt mogelijk te houden.

Aanleiding is de hersteloperatie die noodzakelijk is geworden nu als gevolg van automatiseringsproblemen bij de overdracht van uitkeringsinstantie UWV naar de fiscus grotendeels onbruikbare loongegevens over 2006 zijn overgebleven. Werkgevers moeten daarom in de maand september opnieuw de gegevens aanleveren. Tot hun teleurstelling worden ze voor deze extra inspanningen niet financieel gecompenseerd.

,,Om de onbedoelde overlast te compenseren, wordt er nog steviger ingezet op een voelbare lastenverlichting voor ondernemers, bijvoorbeeld door nog beter aan te sluiten bij de administratieve praktijk van werkgevers', aldus de fiscus donderdag. De Belastingdienst zegt zich er 'goed van bewust te zijn dat de problemen met de loongegevens een extra inspanning vragen en dat daaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden'. De fiscus volstaat met het maken van excuses.

De werkgevers die opnieuw loongegevens moeten aanleveren, kunnen half augustus een brief verwachten met het verzoek om de gegevens tussen 3 september en 1 oktober 2007 aan te leveren.

(ANP) en Financieel Dagblad