Werkgevers niet verzekerd voor zieke 65 plusser

Verzekeringsmaatschappijen nog niet ingesteld op senioren werknemers

15 december 2009

Het huidige kabinet wil stimuleren dat mensen na hun 65ste blijven doorwerken. In de praktijk blijkt dat het werkgevers niet makkelijk wordt gemaakt 65 plussers in loondienst te hebben.

Als werkgever betaal je een zieke werknemer 2 jaar loon door. Deze verplichting is niet leeftijdsgebonden en geldt dus ook voor werknemers ouder dan 65 jaar. Werkgevers kunnen zich tegen premiebetaling tegen dit risico verzekeren. Het probleem is echter dat werkgevers zich niet kunnen verzekeren voor ziekte van werknemers ouder dan 65 jaar. Verzekeringsmaatschappijen hebben zich hier simpelweg nog niet voldoende op ingesteld.

In het SER-rapport “Wegnemen belemmeringen doorwerken na 65 jaar” adviseert de Sociaal-economische Raad dat de huidige verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer gedurende twee jaar, voor 65-plussers niet wenselijk of noodzakelijk is. Zij gaan nu bekijken of een verplichte loondoorbetalings periode van één jaar passend is. Het is volgens de SER geen belemmering dat 65-plussers uitgesloten zijn van de zogeheten werknemersverzekeringen, omdat vanaf dat moment de AOW ingaat.

Hiernaast adviseert de SER in haar rapport om het mogelijk te maken het pensioen uit te stellen  tot na de 65-jarige leeftijd.