Vorig jaar meer dan 43 miljoen verkeerd aanbesteed

Inventarisatie van de Algemene Rekenkamer
Nederlandse ministeries hebben vorig jaar voor een bedrag van ten minste 43,4 miljoen euro in strijd met Europese regels aanbesteed. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer op verzoek van NRC Handelsblad.

De Rekenkamer heeft „twijfels” of ook aanbestedingen van de Tweede Kamer ter waarde van 2,9 miljoen euro wel volgens de regels zijn gegund. De Rekenkamer controleert de jaarverslagen van de ministeries en het parlement en baseert daar haar conclusies op.

Het ministerie van Justitie ging vorig jaar het meest in de fout. Daar werd bij het toekennen van grote projecten 22,5 miljoen niet volgens de regels aanbesteed. Bij Sociale Zaken ging het om circa tien miljoen. Financiën gaf negen miljoen uit aan niet openbaar aanbestede projecten, voornamelijk ICT-contracten bij de Belastingdienst. Ook bij Defensie zijn onregelmatigheden geconstateerd, maar daar is de hoogte van het bedrag nog onbekend.

Europees aanbesteden is voor veel ministeries al jarenlang „in meer of mindere mate problematisch”, zegt een woordvoerder van de Rekenkamer. In 2001 bleek dat bijvoorbeeld het ministerie van Justitie 41 miljoen euro in strijd met de regels had aanbesteed.

MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, schatte gisteren dat de overheid in 70 procent van de gevallen de aanbestedingsregels overtreedt. Dat zou blijken uit gegevens van het ministerie van Economische Zaken en klachten van ondernemers die bij MKB zijn aangesloten. Overheden (waaronder ook gemeenten, en waterschappen) doen volgens MKB jaarlijks voor miljarden euro’s aan aanbestedingen. MKB Nederland heeft een meldpunt geopend, om klachten, vragen en meldingen in kaart te brengen.

Begin deze week bleek dat minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) de organisatie van de manifestatie Het akkoord van Schokland (kosten 750.000 euro) in strijd met de regels aan het bureau BKB had gegund. Gisteren werd bekend dat ook minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) zijn Kindertop (280.000 euro) niet volgens de regels heeft aanbesteed.

De Tweede Kamer heeft de ministers gevraagd om een volledig feitenrelaas. De VVD wil bovendien weten of de feestelijke afsluiting van de honderd dagentournee van het kabinet, op 21 mei, wel volgens de regels is gegund. Die manifestatie, in de Utrechtse Jaarbeurs, kostte 270.000 euro. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is op advies van juristen gekozen voor een verkorte procedure. De VVD sluit politieke consequenties voor de ministers niet uit.

Bron: NRC Handelsblad

 

Lees ook: Koenders blundert met aanbesteding
Rouvoet onder vuur over aanbestedingen

Klachten over aanbestedingen: meld dit bij de Aanbestedingsdesk


Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten