Regeling impuls kennisexploitatie creatieve starters gepubliceerd

15 december 2009

De Regeling impuls kennisexploitatie creatieve starters (SKECS) is gepubliceerd. Doel van de regeling is het geven van een impuls aan de creatieve sectoren. De regeling sluit zoveel mogelijk aan bij de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie (SKE). Er is een budget van € 4,9 miljoen beschikbaar. In aanmerking voor een bijdrage komen kennisexploitatieverbanden die rechtspersoonlijkheid bezitten en MKB-deelnemers aan een kennisexploitatieverband zonder rechtspersoonlijkheid.

Auteur

Onno Bieleman