Zes miljard euro voor MKB in Kaderprogramma R&D

Nederlandse MKB ontvangt 370 miljoen

15 december 2009 1 minuten

Het Europees Parlement heeft voor elkaar gekregen dat het budget voor de mkb-specifieke budgetten Craft en Collective Research wordt verhoogd van 430 miljoen naar 1,3 miljard euro. Minstens 15 procent van de budgetten voor thematische programma’s dient bovendien te worden besteed aan het mkb, (4,9 miljard euro van de 32 miljard). In totaal wordt voor het mkb 6,2 miljard euro uitgetrokken, tegenover 2,1 miljard uit het vorige programma.

Voor het Nederlandse mkb betekent dit ongeveer 370 miljoen euro (50 miljoen per jaar). Hiermee is een voor het mkb belangrijke stap genomen om het 7e Kaderprogramma r&d vast te stellen, dat gaat lopen van 2007 tot 2013.

In 2005 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend, waarin de mkb-specifieke programma’s Craft en Collective Research werden gecontinueerd. Het gaat dan om kleinschalige programma’s die het mogelijk maken voor ondernemers en brancheorganisaties om grensoverschrijdende projecten op te zetten en deze voor 50 procent gesubsidieerd te krijgen. De Commissie wilde echter geen specifieke budgetten vaststellen voor deelname van het mkb aan de thematische programma’s, waar het bulk van het budget zit. De Europese mkb-koepel UEAPME heeft er juist altijd voor gepleit dat wel concrete mkb-budgetten worden geborgd, om te bewijzen dat Europa inderdaad het mkb niet alleen in woord wil bevorderen, maar ook in daad. Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie nu op dit terrein gecorrigeerd.

(Bron: MKB Nederland, kantoor Brussel)

Auteur

Steven van den Tol